Naukowcy na zwolnieniu lekarskim dostają normalne wynagrodzenie

Rzeczpospolita
Nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym PAN oraz jednostek badawczo-rozwojowych nie przysługują zasiłki za czas choroby. Zachowują wtedy prawo do swojego wynagrodzenia
Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich reguluje prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.). Zgodnie z jego art. 154 za czas niezdolności do pracy wskutek choroby nauczyciel akademicki dostaje wynagrodzenie obliczane na zasadach przewidzianych w art. 92 kodeksu pracy. Przepis ten wszedł w życie 1 września 2006 r.Art. 154 ust. 2 prawa o szkolnictwie wyższym nie daje podstaw do przyjęcia, ze od tego dnia nauczyciel akademicki nabywa za czas choroby prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy, oraz do zasiłku chorobowego finansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Według ministra nauki i szkolnictwa wyższego (pismo z 30 sierpnia 2006 r., DP-123-2249/06) nadal im przysługuje prawo do wynagrodzenia obliczanego na zasadach przewidzianych w art. 92 kodeksu pracy wypłacanego ze środków uczelni.W świetle art. 124 pkt 1 ustawy rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL