Współwłaściciele nie muszą naliczać VAT

Gdy spółka korzysta nieodpłatnie z nieruchomości, nie trzeba będzie płacić VAT. Takie świadczenie nie jest bowiem opodatkowane
Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Spółka osobowa, będąc jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, powinna być traktowana dla celów VAT jako odrębny od wspólników tej spółki podmiot praw i obowiązków wynikających z ustawy o VAT. Mając to na uwadze oraz zważywszy, że udziały we własności nieruchomości nie były wniesione do spółki osobowej, dla celów VAT trzeba przyjąć, że spółka nieodpłatnie korzysta z nieruchomości, na którą składa się grunt i budynek.Mamy więc do czynienia ze świadczeniem współwłaścicieli nieruchomości na rzecz spółki. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL