Wydatki związane z najmem będą kosztem

Jeżeli lokale były już wynajmowane, urząd skarbowy nie będzie mógł twierdzić, że wydatki ponoszone w okresie poszukiwania kolejnego najemcy nie są kosztami podatkowymi
Prowadzę działalność handlowo-gastronomiczną. Oprócz tego, w ramach tej działalności, wynajmuję innym osobom obiekty (garaże, pomieszczenia gospodarcze, małą halę itp.) będące w ewidencji środków trwałych mojej firmy. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jestem też podatnikiem VAT. Wspomniane obiekty amortyzuję, nawet jeśli chwilowo nie mam klienta na wynajem jakiegoś z nich, a ratę amortyzacji wrzucam w koszty. Czy postępuję prawidłowo?Tak Postępowanie czytelnika jest prawidłowe. Wydatki związane z wynajmowanym pomieszczeniem można bowiem ujmować w kosztach uzyskania przychodów również w okresie, w którym, ze względu na brak najemcy, czytelnik nie uzyskuje przychodów.Art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23.W koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL