Działkowcy nie muszą płacić za wodę

Sąd uznał, że działkowcy są zwolnieni z opłat za wodę
Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Samorząd nie zarobi na opłatach za korzystanie ze środowiska przez ogrody działkowe. Sąd w Białymstoku (sygn. II SA/Bk 637/07) uznał, że działkowcy są z tych opłat zwolnieni.
Opłaty ekologiczne, w zależności od źródła wpływu, rozdziela się pomiędzy fundusze ochrony środowiska na różnych szczeblach samorządu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zasady ich podziału określają dokładnie art. 400 – 401 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182400]prawa ochrony środowiska (DzU. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zm.)[/mail]. Są wątpliwości, czy opłaty za korzystanie ze środowiska powinny też uiszczać ogródki działkowe i poszczególni działkowicze. W 2007 r. jeden z ogrodów działkowych na Podlasiu otrzymał decyzję o nałożeniu opłaty za pobór wody przez kilka ostatnich lat. Miał zapłacić ok. 13,5 tys. zł. Marszałek województwa – który ma kompetencje do wydawania decyzji w takich sprawach – uznał, że Polski Związek Działkowców (PZD) musiał uiszczać opłaty za pobór wód podziemnych.Działkowcy odwołali się od tej decyzji. Argumentowali, że art. 16 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL