Gdy do spółki wkracza komornik i zajmuje akcje bądź udziały

Gdy wspólnik popadnie w długi, jego akcje i udziały mogą zostać zajęte przez komornika
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Akcje i udziały to jeden z elementów majątku wspólnika. Trzeba więc liczyć się z tym, że jeśli popadnie on w długi, papiery te mogą zostać zajęte przez komornika
Podstawowy problem dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy i jakie ewentualnie przywileje z akcji lub udziału wolno wykonywać egzekwującemu wierzycielowi.Kontrowersje dotyczą przede wszystkim uprawnienia do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu. Jedni są zdania, że przysługują one wierzycielowi. Wspólnik siłą rzeczy głosować by wówczas nie mógł. Argumentów za takim poglądem dostarcza kodeks postępowania cywilnego. Przewiduje on stosowanie do zajęcia praw z udziału przepisów o egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Te zaś pozwalają wierzycielowi wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika (art. 909 w zw. z art. 902 i art. 887 k.p.c.).Są jednak i tacy, zdaniem których przejęcie przez wierzyciela opisanych uprawnień wspólnika jest niedopuszczalne. Co ważne, to ten drugi pogląd właśnie zyskał akceptację Sądu Najwyższego. W uchwale z 14 września 2005 r. (III CZP 57/05) SN uznał, że samo zajęcie przez komornika udziałów w sp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL