fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Korekta działania rad pracowników

Młodociani pracownicy będą już uwzględniani przy ustalaniu liczby zatrudnionych, od której zależy powołanie rady pracowników
Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Projekt zawiera zmiany zaproponowane przez Komisję Trójstronną i koryguje przepisy ustawy, które nie są zgodne z dyrektywą unijną określającą ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.Zgodnie z obecnymi przepisami przy ustalaniu, czy poziom zatrudnienia w firmie upoważnia załogę do powołania rady, nie uwzględnia się pracowników młodocianych. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł, że dyrektywa nie pozwala wyłączać żadnej kategorii pracowników, dlatego trzeba wykreślić przepis niezgodny z prawem europejskim.Posłowie zastanawiają się także, jak rozwiązać problem funkcjonowania rady w firmach, w których np. ze względu na zmienną koniunkturę waha się poziom zatrudnienia. Rząd zaproponował, by rada mogła nadal funkcjonować, nawet gd...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA