fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT: spłaty teściowej nie można zaliczyć do kosztów

www.sxc.hu
Nie ma podstaw prawnych, aby kwotę spłaty teściowej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziału w mieszkaniu, nabytego w spadku po zmarłej żonie – wynika z interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.
Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę spłaconą teściowej oraz kwotę spłaconego zachowku synowi? – z takim pytaniem do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zwrócił się pewien mężczyzna.
Na podstawie testamentu swojej zmarłej żony otrzymał on połowę mieszkania. W testamencie żona zobowiązał go do kupna samodzielnego lokalu. Sąd nakazał zapłacić teściowej 80 tys. zł, a synowi przyznał prawo do zachowku w wysokości 40 tys. zł.
Aby zrealizować wyrok sądu mężczyzna sprzedał mieszkanie, a z uzyskanych środków spłacił teściową oraz syna.
We wniosku o wydanie interpretacji stwierdził, że kwota spłacona teściowej oraz kwota spłaconego zachowku synowi stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży części mieszkania odziedziczonego po żonie.
W interpretacji z 30 maja 2014 r. (nr ILPB2/415-266/14-4/AJ) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie podzielił tego stanowiska.
Jak wyjaśniono, w świetle prawa zobowiązanym z tytułu zachowku jest spadkobierca, w stosunku do osoby niewskazanej w testamencie, a mającej prawo do spadku z mocy ustawy, której przysługuje roszczenie o zachowek względem wyznaczonych przez spadkodawcę spadkobierców. Uprawniony do zachowku otrzymuje pieniężną rekompensatę. Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy.
Organ podatkowy przypomniał, że art. 22 ust. 6d ustawy o PIT w sposób jednoznaczny wskazuje, że kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku mogą być wyłącznie:
- udokumentowane nakłady na nieruchomość zwiększające jej wartość,
- kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej ten podatek przypada na tę nieruchomość.
W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że konieczność zapłaty zachowku stanowi osobiste zobowiązanie zainteresowanego względem osoby pominiętej w testamencie, natomiast nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, ponieważ nie mieści się w katalogu kosztów uzyskania przychodu zawartym w art. 22 ust. 6d ustawy o PIT, który to katalog precyzyjnie wskazuje, jakie wydatki zbywający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.
Organ wskazał również, iż zapis testamentowy w żaden sposób nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu zawartych w art. 22 ust. 6d ustawy, wobec czego koszty jego poniesienia nie mogą być przyjęte jako koszty obniżające podstawę opodatkowania przychodu ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania nabytego w 2010 r.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA