fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prywatni pracodawcy nie muszą płacić jubileuszówek

Jeśli przedsiębiorcy nie chcą, to nie muszą wypłacać załodze jubileuszówek. Jednak gdy się na to zdecydują, powinni określić zasady ich ustalania. Mogą to zrobić np. w regulaminach
Gdy jednak prywatni pracodawcy zdecydują się gratyfikować personel za staż pracy, zasady przyznawania jubileuszówek określają w przepisach wewnątrzzakładowych. Chodzi o układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania. W układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania czy innym porozumieniu płacowym powinni zatem dokładnie podać zasady ich udzielania i obliczania. Chodzi przede wszystkim o:- częstotliwość wypłaty,- ustalanie stażu, od którego zależy nabycie nagrody,- sposób jej obliczania,- procedurę ubiegania się o świadczenie.Przedsiębiorcy prywatni mają dużą dowolność w ustalaniu warunków przyznawania tych świadczeń. Muszą jednak pamiętać o tym, że zostaną one wprowadzone w życie dopiero za zgodą związków zawodowych lub po uzgodnieniu z nimi bądź z przedstawicielem załogi. Warunki uzyskiwania nagród nie mogą też być sprzeczne z prawem pracy ani zasadami współżycia społecznego. Przykładowo nie wolno dyskryminować załogi ze względu na...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA