fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Jak dostać się do dobrego gimnazjum

Grzegorz Byszewski
Marek Kozubal
Do końca kwietnia uczniowie szóstych klas muszą złożyć podania do gimnazjum. Zarówno jeśli starają się o przyjęcie do szkoły rejonowej, jak i do klasy dwujęzycznej
Trzyletnie gimnazjum jest szkołą powszechną i każdy trzynastolatek musi do niego pójść. Przy naborze obowiązuje rejonizacja, a to oznacza, że w najbliższym miejsca zamieszkania dziecka gimnazjum musi się znaleźć dla niego miejsce.
Kandydatowi wystarczy, że się do takiej szkoły zapisze (ma na to czas do końca kwietnia) i zaniesie do szkoły wydrukowane ze strony internetowej gimnazjum podanie podpisane przez rodziców – trzeba wypisać na nim m.in. oceny z pierwszego półrocza. Zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych (21 czerwca) należy obowiązkowo donieść do szkoły świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wyniku sprawdzianu końcowego, zdjęcia legitymacyjne i kartę zdrowia. O ile nauka w gimnazjum jest obowiązkowa, o tyle jednak nie ma obowiązku posyłania dzieci do gimnazjum rejonowego. Rodzice mogą starać się o przyjęcie do szkoły w innym miejscu lub do szkoły niepublicznej. Te ostatnie same ustalają zasady rekrutacji. Niektóre przyjmują kandydatów w oparciu o oceny ze świadectwa i wynik sprawdzianu na koniec podstawówki, inne dodatkowo organizują rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy. Zwykle już wczesną wiosną trzeba złożyć w nich podania. Dlatego warto już teraz do nich pójść i sprawdzić zasady rekrutacji.
W przypadku, gdy dziecko stara się o przyjęcie do szkoły spoza rejonu, musi być przygotowane na to, iż zostanie przyjęte dopiero wtedy, gdy będą wolne miejsca. Jedynymi osobami przyjmowanymi w pierwszej kolejności, bez żadnych warunków są laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorium. Szkoły, ustalając listę rankingową pozostałych kandydatów, biorą pod uwagę osiągnięcia dzieci, np. oceny ze świadectwa z wybranych przedmiotów (niektóre też ocenę z zachowania), wyniki sprawdzianu na koniec podstawówki lub sam udział w konkursach przedmiotowych. Komisje rekrutacyjne zobowiązane są wywiesić listy przyjętych uczniów w ciągu kilku dni od zakończenia zajęć edukacyjnych, czyli na przełomie czerwca i lipca. Od decyzji komisji rekrutacyjnej można odwołać się do kuratorium oświaty. W niektórych warszawskich gimnazjach utworzone są tzw. klasy dwujęzyczne. Uczniowie mają w nich więcej w niż zwykłych szkołach lekcji języka obcego. Dzięki temu już w liceum mają możliwość nauki np. matematyki czy biologii w dwóch językach: po polsku i w języku obcym. A przyszłości mogą nawet zdobyć międzynarodową maturę IB lub certyfikaty językowe. Takie klasy przygotowujące do nauki w dwóch językach istnieją m.in. w gimnazjum przy ul. Twardej (klasa niemiecka), szkole przy ul. ks. Popiełuszki w liceum Sempołowskiej oraz na ul. Klonowej przy liceum Żmichowskiej (klasy francuskie) i przy ul. Myśliwieckiej w liceum Batorego (klasa angielska). Aby dostać się do takiej klasy, kandydat musi zaliczyć specjalny sprawdzian. Nie sprawdza on wiedzy czy znajomości języka obcego – dziecko może nawet nigdy się go nie uczyć. Test ma wykazać, czy uczeń ma predyspozycje do tego typu nauki. W trakcie testu dziecko musi między innymi odpowiedzieć na polecenia, które dotyczą tzw. języka sztucznego (wymyślonego przez osobę układającą test) lub rzadko używanego w Polsce (np. suahili czy węgierskiego). Testy – jednakowe dla części gimnazjów z klasami dwujęzycznymi – zostaną zorganizowane 4 czerwca. Wynik tego sprawdzianu, a także dodatkowo oceny ze świadectwa, wyniki sprawdzianu na koniec podstawówki i udział w konkursach decydują o miejscu na liście rankingowej kandydatów do przyjęcia. 8 kwietnia – sprawdzian końcowy dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych 30 kwietnia – ostateczny termin składania podań uczniów do gimnazjum 4 czerwca – sprawdzian predyspozycji do klas dwujęzycznych 21 czerwca – zakończenie roku szkolnego, uczniowie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu na koniec szkoły 25 czerwca – ostateczny termin składania dokumentów (między innymi świadectw ukończenia szkół podstawowych, kart zdrowia uczniów) do wybranego gimnazjum 1 lipca – ostateczny termin ogłoszenia przez szkoły list kandydatów * opracowanie na podstawie zarządzenia kuratora oświaty oraz dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA