fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Ulga abonamentowa utrudnia upadłość konsumencką

www.sxc.hu
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań wynikających z zaległości w opłatach abonamentowych powinni mieć świadomość, że powyższa okoliczność może wiązać się z późniejszym brakiem możliwości skorzystania z ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Ze względu na publicznoprawny charakter opłaty abonamentowej oraz fakt, iż umorzenie zaległości abonamentowej w drodze decyzji poprzedzone jest postępowaniem abonent, któremu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umorzyła w całości lub części zaległości w płatności opłat abonamentowych powinien się liczyć z faktem, iż sąd oddali wniosek o ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Upadłość konsumencka – umożliwienie umorzenia zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
Stanowi o tym prawo upadłościowe i naprawcze w art. 491³ ust.2 pkt 1.
„Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w stosunku do dłużnika w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań albo w którym zawarto układ."
KRRiT informuje o powyższych przepisach i ich skutkach prawnych na prośbę Wojciecha Kozaka, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Zarządzie Województwa Małopolskiego, który zwrócił się w tej sprawie do urzędu.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA