fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Krok po kroku w Internecie

Grzegorz Byszewski
Marek Kozubal
Podobnie jak w ubiegłym roku kandydaci do liceów, techników i szkół zawodowych będą mogli się zapisać do szkoły korzystając z Internetu
Radzimy krok po kroku, co kandydat powinien zrobić, aby wziąć udział w wyścigu o miejsce w szkole.
6 maja Kandydaci z warszawskich gimnazjów odbierają w swoich szkołach loginy do kont założonych na stronie internetowej www.warszawa.edu.com.pl. Następnie sprawdzają poprawność danych wpisanych na tę stronę przez gimnazja.
od 7 maja do 20 maja do godz. 13 Kandydaci do warszawskich szkół, którzy chodzą do gimnazjów poza stolicą, sami zakładają konto w systemie. Następnie wszyscy wybierają w systemie szkoły oraz układają listę klas w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Maksymalnie mogą wybrać trzy szkoły. Za to w ramach tych placówek – nieograniczoną liczbę klas. Kandydaci drukują podanie do szkoły ze strony internetowej. Podpisane przez siebie i rodziców (lub prawnych opiekunów) podanie oraz potwierdzone w szkole kopie zaświadczeń i dokumentów (dotyczą tylko kandydatów do szkół zasadniczych zawodowych, techników, szkół sportowych lub integracyjnych) zanoszą do szkoły pierwszego wyboru. od 12 czerwca do 18 czerwca do godz. 13 Kandydat może zmieniać decyzję dotyczącą wyboru klas i szkół. Żeby wprowadzić zmianę swojej decyzji musi: - z jednym z rodziców pójść do szkoły pierwszego wyboru, anulować złożone tam podanie i odebrać załączniki; - upewnić się, czy szkoła wprowadziła do systemu informację o anulowaniu podania; - wprowadzić do systemu nowe informacje; - wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowe podanie; - jeśli zmiana dotyczy szkoły pierwszego wyboru, trzeba do niej zanieść nowe podanie wraz z załącznikami. do 20 czerwca Kandydat z warszawskiej szkoły sprawdza w systemie poprawność wprowadzenia przez gimnazjum ocen ze świadectwa, egzaminu gimnazjalnego oraz informacji o osiągnięciach. W przypadku stwierdzenia błędu trzeba poprosić w sekretariacie gimnazjum o wprowadzenie korekty. do 23 czerwca do godz. 12 Kandydaci spoza Warszawy wprowadzają do systemu swoje oceny, wyniki egzaminu oraz informacje o osiągnięciach odnotowanych w konkursach. od 20 czerwca do 23 czerwca do godz. 15 Kandydaci składają kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Kandydat musi złożyć tyle kopii tych dokumentów, ile szkół wybrał (jedną, dwie lub trzy). Uwaga! Kandydat, który złoży takie dokumenty 20 czerwca, będzie mógł sprawdzić w Internecie poprawność wprowadzonych danych i obliczenia punktów. W przypadku błędu będzie mógł zgłosić to do szkoły pierwszego wyboru 23 czerwca. od 27 czerwca godz. 13 do 1 lipca godz. 13 Kandydaci sprawdzają w Internecie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie zostali przydzieleni, następnie zanoszą oryginał świadectwa, zaświadczenie o wynikach egzaminu oraz inne dokumenty (np. dyplomy z konkursów przedmiotowych) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani.Ważna uwaga! Jeżeli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście przyjętych. Oznacza to, że zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. Będzie mógł ubiegać się o przyjęcie do szkoły tylko w ramach rekrutacji dodatkowej, czyli od 25 do 29 sierpnia. 1 lipca od godz. 15 Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy jest przyjęty. Gdy znajdzie się na liście, może jechać na wakacje. Ci, którzy nie zdołali zakwalifikować się do żadnej klasy, sprawdzają w Internecie listę wolnych miejsc. do 3 lipca do godz. 12 Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnej szkoły, składa kopie dokumentów do placówki, która ma wolne miejsca i prowadzi rekrutację uzupełniającą. 3 lipca o godz. 14 Szkoły ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej. od 3 lipca od godz. 14 do 7 lipca do godz. 14 Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji uzupełniającej, sprawdzają na listach wywieszonych w szkole, czy zostali przyjęci. Ci, którym się powiodło, składają oryginały dokumentów w szkole, do której się dostali. 7 lipca godz. 15 Szkoły wywieszają listy przyjętych do klasy pierwszej. od 25 sierpnia do 29 sierpnia Szkoły, które mają wolne miejsca, prowadzą rekrutację dodatkową. Wolne miejsca można sprawdzić w systemie. - 29 lub 30 maja odbędzie się sprawdzian pisemny dla kandydatów do klas dwujęzycznych z angielskim jako drugim językiem (np. do klas z maturą międzynarodową). Odbędą się one m.in. w LO im. M. Kopernika oraz LO im. Batorego. - 3 czerwca o godz. 12 odbędzie się sprawdzian dla kandydatów do pozostałych liceów ogólnokształcących z klasami dwujęzycznymi (z języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego) w: LO im. S. Sempołowskiej (język francuski), LO im. Frycza-Modrzewskiego (język niemiecki), LO im. Cervantesa (język hiszpański). - 9 czerwca o godz. 15 upływa termin ogłoszenia wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA