fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

W szkołach wolne za 3 maja tylko dla pracowników administracji

Jeśli święto wypada w dniu, który dla nauczyciela nie jest roboczy, nie należy mu się w zamian inna wolna dniówka. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy był wówczas zmuszony pracować.
W „Dobrej Firmie" przeczytałem artykuł o wolnym za święta przypadające w soboty. Czy wolne to dotyczy również nauczycieli? Większość zakładów ustala sobie dzień wolny od pracy np. na ?2 maja za święto przypadające ?3 maja. U nas w szkole 2 maja nie ma zajęć dydaktycznych dla uczniów, ale jest to dzień opiekuńczo-wychowawczy. Wszyscy nauczyciele mają więc obowiązek przyjść do pracy i zapewnić opiekę opiekuńczo-wychowawczą uczniom, którzy przyjdą w tym dniu do szkoły (dzień ten jest nieobowiązkowy dla uczniów). Pracownicy administracyjni oczywiście w tym dniu mają dzień wolny – pyta czytelnik.
Nauczycielowi nie przysługuje inny dzień wolny za święto Konstytucji 3 Maja, które w tym roku wypada w sobotę, chyba że tego dnia faktycznie będzie świadczył pracę.

Mniej o osiem godzin

Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Zatem przy ustalaniu wymiaru czasu pracy znaczenie mają nie tylko święta stanowiące dni wolne od pracy, które wypadają w dniach, w którym podwładny ma pracować zgodnie z jego rozkładem czas pracy (bo one i tak są wolne). Ważne są też te święta, które przypadają w dni wolne. W tym roku jest tak w przypadku 3 maja, który wypada w sobotę, czyli dzień tygodnia, który w wielu zakładach pracy jest stałym dniem wolnym od obowiązków (z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy). Z tego tytułu należy wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny.

Niekoniecznie 2 maja

Ze względu na układ majowych świąt często pracodawcy wskazują go na 2 maja, zapewniając zatrudnionym długi weekend. Jednak dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy nie musi przypadać w bezpośrednim sąsiedztwie tej daty. Trzeba go oddać przed zamknięciem okresu rozliczeniowego. Nie musi to być jednak ta sama data dla wszystkich zatrudnionych. Pracodawca może zróżnicować terminy, aby zapewnić  prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy.

Odrębna regulacja

Ta zasada, wynikająca z kodeksu pracy, nie ma jednak zastosowania do nauczycieli. Ich czas pracy wyczerpująco regulują przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191, dalej KN). Kodeks stosuje się jedynie w zakresie w niej nieuregulowanym (art. 91c ust. 1 KN).
Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy (art. 42c ust. 1 KN). Nie przewiduje się przy tym okresu rozliczeniowego czasu pracy. Wynika z tego, że mówimy o pięciu dniach pracy ?w każdym tygodniu. To regulacja „całościowa", a więc nie należy dodatkowo stosować art. 130 § 2 k.p.
Dzień wolny za 3 maja przysługuje pracownikom administracji szkoły i innym nieobjętym KN, ale nie nauczycielom. Dotyczy to zarówno placówek feryjnych, jak i nieferyjnych.

Wyjątkowe okoliczności

Nauczyciel ma prawo do dnia wolnego od pracy za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze ?lub opiekuńcze, wykonywane ?w dniu wolnym od pracy. ?Te świąteczne daty określa ustawa z 18 stycznia 1951 r. ?o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28 ze zm.). Chodzi tu jednak wyłącznie ?o rzeczywiste świadczenie obowiązków pedagogicznych ?w dniu wolnym. Samo święto przypadające w dniu, podczas którego nauczyciel nie świadczy pracy, nie skutkuje zmniejszeniem liczy dni do przepracowania.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA