fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezprawnie zwolniony może żądać więcej niż trzech pensji

Pracownik zwolniony z pracy bez wypowiedzenia może domagać się odszkodowania wyższego, niż wynika to z art. 58 kodeksu pracy, jeżeli udowodni, że szkoda, którą poniósł, jest wyższa.
Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany w sprawie art. 58 kodeksu pracy umożliwia zasądzenie osobie niesłusznie zwolnionej w trybie natychmiastowym odszkodowania wyższego niż trzymiesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w tym przepisie? - pyta czytelnik.Tak Pracownik zwolniony z pracy bez wypowiedzenia może domagać się odszkodowania wyższego, niż wynika to z art. 58 k.p., jeżeli udowodni, że szkoda, którą poniósł, jest wyższa. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 27 listopada 2007 r. (SK 18/05). Stwierdził, że art. 58 k.p. w związku z art. 300 k.p. rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych niż określone w art. 58 k.p. roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodny z konstytucją. TK nie uchylił jednak zaskarżonego przepisu. Uznał natomiast za niekonstytucyjne traktowanie art. 58 k.p. jako jedynej podstawy, dzięki której zatrudnionemu wolno dochodzić roszczeń...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA