fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Łatwiej o pomoc na budowę noclegowni

Podmioty budujące domy dla bezdomnych będą miały siedem dni na uzupełnianie braków we wnioskach
Gminy, związki międzygminne lub organizacje pożytku publicznego mogą składać do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o pomoc finansową na budowę lub remont budynków.Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że konieczne są poprawki w [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185405]rozporządzeniu z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (DzU nr 70, poz. 471)[/mail].Najważniejsza z nich dotyczy możliwości uzupełniania dokumentów. W ubiegłym roku odbyły się dwie edycje składania wniosków i okazało się, że niemal wszystkie wymagały poprawek. Tymczasem przepisy przewidywały taką możliwość wyłącznie w ubiegłym roku. W tym roku niekompletne wnioski byłyby zwracane bez rozpatrzenia. Zapobiegnie temu nowelizacja rozporządzenia: wnioskodawca będzie miał siedem dni na uzupełnienie braków.Bank Gospodarstwa Krajowego będzie rozpatrywał wnioski o miesiąc dłużej niż obecnie. Okazało się, że...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA