fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Inwalidzi mają prawo odliczać wydatki na leki

Niepełnosprawny albo osoba go utrzymująca może w ramach ulgi rehabilitacyjnej pomniejszyć swój dochód o wydatki na leki
Odliczenie to rozkłada się na okresy miesięczne. W zeznaniu podatkowym za 2007 r. składanym na PIT-37 lub PIT-36 można z niego skorzystać, jeśli wydatki na leki przekraczały w danym miesiącu 100 zł. Odliczenie obejmuje tylko różnicę (nadwyżkę) między wskazaną kwotą (100 zł) a wydatkami na leki poniesionymi w danym miesiącu.
Jeżeli więc niepełnosprawny wydał w 2007 r. w danym miesiącu na leki np. 195 zł, to ma prawo odliczyć od przychodu (lub dochodu) 95 zł (195 zł - 100 zł = 95 zł). W celu ustalenia odliczenia przysługującego za cały 2007 r. trzeba zliczyć odliczenia za poszczególne miesiące. Zdarza się, że nie we wszystkich miesiącach niepełnosprawny ponosi takie wydatki, bo np. realizuje jednorazowo recepty obejmujące leki potrzebne na trzy miesiące. Jest to z punktu widzenia ulgi nawet korzystne. Powiedzmy, że tak postępuje osoba, której wydatki na ten cel w skali miesiąca wynoszą 195 zł, a więc na trzy miesiące – 585 zł. W takim wypadku za miesiąc, w którym zrealizuje receptę, może pomniejszyć dochód o 485 zł (585 zł - 100 zł = 485 zł). Jak łatwo policzyć, przy tych samych wydatkach rozłożonych na trzy miesiące odliczenie będzie wynosić tylko 285 zł (95 zł x 3 = 285 zł).
Niezbędnym warunkiem odliczenia jest też stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że niepełnosprawny powinien stosować określone leki stale lub czasowo. Ulga na leki przysługuje na wskazanych zasadach wszystkim osobom mającym stwierdzone inwalidztwo, bez względu na jego grupę. Objęte są nią także – oczywiście – wydatki na leki dla dzieci do lat 16 ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Wydatki na wszystkie cele rehabilitacyjne odlicza się od przychodu tylko wtedy, gdy nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub PFRON ani ze środków NFZ bądź gdy nie zwrócono ich podatnikowi w żadnej innej formie. Jeśli były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odlicza się różnicę między tym, co zapłacił niepełnosprawny (lub podatnik utrzymujący taką osobę), a kwotą zapłaconą z tych funduszy. Wydatki na leki odliczane w ramach ulgi na rehabilitację muszą być udokumentowane (trzeba mieć dowód potwierdzający ich poniesienie).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA