fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przekazując grunt gminie, nie zawsze unikniesz podatku

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Przekazując gminie za darmo grunt, przedsiębiorca nie zapłaci VAT, jeśli wcześniej, kupując go, nie miał prawa odliczyć podatku naliczonego. Co innego, gdy dostał odszkodowanie
Kupiłem grunt od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Podzieliłem go na działki pod budownictwo mieszkaniowe i chcę je sprzedać. Wiem, że zapłacę VAT. Czy jednak zapłacę go również od nieodpłatnego przekazania gminie działki pod drogę publiczną (działkę tę wydzielił geodeta podczas podziału gruntu)? Czy obejmie mnie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT? – pyta czytelnik DF.W tym wypadku nie będzie miał zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, bo przepis ten zwalnia od podatku dostawę towarów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (a więc np. gruntów rolnych, leśnych, działek rekreacyjnych).W przepisach podatkowych nie znajdziemy definicji gruntu przeznaczonego pod zabudowę. Dlatego organy podatkowe najczęściej sięgają do prawa budowlanego (DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 6 tej ustawy przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w o...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA