fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praktykanci wysłani przez starostę nie dostają trzynastek

Bezrobotnym odbywającym u ciebie w ubiegłym roku staż i przygotowanie zawodowe przez ponad pół roku nie musisz płacisz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Okresy te nie stanowią bowiem zatrudnienia.
[b]W zeszłym roku bezrobotny odbywał w naszej jednostce budżetowej staż i przygotowanie zawodowe za skierowaniem starosty. Trwało to ponad pół roku. Czy okresy takiego zatrudnienia wliczamy do okresu warunkującego nabycie trzynastej pensji. Jeśli tak, to kto ją płaci: urząd pracy czy nasza jednostka? [/b]– pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Do okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie wchodzi ani opisany staż, ani przygotowanie zawodowe. Wynika tak z art. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=75875]ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (DzU nr 160, poz. 1080 ze zm.)[/link]. Zgodnie z tym przepisem trzynasta pensja przysługuje temu, kto w ubiegłym roku przepracował w jednym podmiocie sfery budżetowej przynajmniej sześć miesięcy.Według [b]uchwały Sądu Najwyższego z 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03)[/b] chodzi o czas faktycznie przepracowany, kiedy zatrudniony przych...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA