Zmiana kodów PKD na nowe

Na pytania związane ze zmianą kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności odpowiadają: Ireneusz Budzyński, dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestracji w GUS oraz Elżbieta Kruk, naczelnik w Departamencie Metodologii Standardów i Rejestracji w GUS
Co trzeba zrobić, gdy spółka otrzyma po 1 lipca 2008 r. z urzędu statystycznego propozycję zmiany kodów PKD w rejestrze REGON, a nie zdąży ich zmienić w statucie spółki akcyjnej (spółka ma na to czas do 31 grudnia 2009 r.) i tym samym w Krajowym Rejestrze Sądowym?Jak wiadomo, do formularza RG-1 należy dołączyć odpis z KRS, gdzie w dalszym ciągu zarejestrowane będą kody PKD wg klasyfikacji z 2004 r.Po 1 lipca 2008 r. zostanie przesłana do spółki ankieta aktualizacyjna, której głównym celem będzie wpisanie do rejestru REGON kodów PKD 2007 odnoszących się do aktualnej działalności spółki. W przypadku ankiety aktualizacyjnej nie obowiązuje kolejność: najpierw zmiana wpisu w sądzie, a potem w urzędzie statystycznym. Wypełniona przez podmiot ankieta zaktualizuje rejestr REGON, a GUS, zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. (DzU nr 251, poz. 1885), w stosownym czasie i trybie powiadomi organ prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy o kodac...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL