fbTrack

Aplikacje/egzaminy

Czy Trybunał przymknie drzwi do notariatu

Egzamin notarialny dla osób bez aplikacji ma się odbyć w czerwcu. W marcu Trybunał Konstytucyjny może jednak unieważnić przepisy, na podstawie których mogą go zdawać
Minister sprawiedliwości ogłosił terminy: część pisemna odbędzie się 10 i 11 czerwca. Ustna rozpocznie się 17 czerwca. Osoby uprawnione do zdawania egzaminu na rejenta bez odbycia aplikacji mogą się zgłaszać do 26 kwietnia.
Do egzaminu – zgodnie z nowelizacją prawa o notariacie z 2005 r. – mogą przystąpić: doktorzy nauk prawnych; absolwenci zatrudnieni pięć lat na etacie lub na zlecenie przy stosowaniu lub tworzeniu prawa; osoby, które przez taki sam czas świadczyły pomoc prawną we własnej firmie; osoby z pięcioletnim stażem na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Osoby, które zdały wcześniej egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski, mogą zaś podejść do egzaminu uzupełniającego (dotyczy różnic z notarialnym). Wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dokumenty poświadczające uprawnienia lub praktykę należy składać w komisji egzaminacyjnej właściwej według miejsca zamieszkania. Komisje mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych. Opłata egzaminacyjna wynosi 844,50 zł.
Kandydaci muszą mieć jednak świadomość, że 26 marca Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę na przepisy prawa o notariacie, m.in. na możliwość zdawania egzaminu przez osoby zatrudnione lub zajmujące się we własnej firmie „tworzeniem lub stosowaniem prawa”. Podobne przepisy w ustawach adwokackiej i radcowskiej Trybunał uznał już za niekonstytucyjne ze względu na nieprecyzyjność. Jeśli w sprawie ustawy notarialnej orzekłby tak samo i nie odroczył wejścia w życie wyroku, takie osoby nie będą mogły przystąpić do egzaminu. – Ministerstwo nie miało wpływu na termin rozpatrzenia skargi przez Trybunał, a musi dotrzymać ustawowego terminu przewidzianego na egzamin, który upływa 30 czerwca – wyjaśnia Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi w MS. Egzamin notarialny dla aplikantów z rocznika 2006 ma – zgodnie z przepisami – odbyć się w 2009 r. Dwuipółletnią aplikację zakończą oni jednak na jesieni 2008 r. – W projekcie nowelizacji prawa o notariacie jest przepis przejściowy, który daje ministrowi prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu w 2008 r., aby osoby z ukończoną aplikacją nie musiały czekać do 2009 r. – tłumaczy dyrektor Kujawa. Zgodnie z rządowym programem prac legislacyjnych projekt powinien być gotowy nie później niż w czerwcu. Obecnie jest konsultowany.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL