fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Nauka lepiej finansowana i promowana

Rząd właśnie przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki. Przekonuje, że zwiększy to efektywność polskich badań.
Autor założeń, resort nauki i szkolnictwa wyższego tłumaczy, że dzięki zmianom poprawi się dostęp do infrastruktury badawczej, zwiększy udział polskich naukowców w międzynarodowych projektach naukowych, a do najlepszych jednostek naukowych popłynie strumień dodatkowych pieniędzy. MNiSW chce także  zapewnić bardziej efektywną promocję wyników badań naukowych.
Jak te cel będą zrealizowane? Resort nauki chce ustalić wykaz przedsięwzięć zaliczonych do Strategicznej Infrastruktury Badawczej, ujętych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Dzięki temu  inwestycje badawcze o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki, będą miały priorytetowe finansowanie. Więcej pieniędzy ma trafić także na badania naukowe lub prace służące rozwojowi młodych naukowców oraz doktorantów. Mają zostać ograniczone koszty obsługi badań naukowych.
Ponadto, wydawcy czasopism naukowych otrzymają dofinansowanie na podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych, również w wersji elektronicznej. Rozwiązania te mają służyć zwiększeniu upowszechnienia polskich publikacji dla naukowców na świecie oraz popularyzacji nauki wśród społeczeństwa, co z kolei powinno skutkować wzrostem cytowalności krajowych prac, zwłaszcza w czasopismach zagranicznych.
Rozszerzony zostanie także dostęp do informacji o finansowaniu nauki w Polsce za pośrednictwem zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania nauką czyli Systemu Informacji o Nauce funkcjonującego w ramach systemu POL-on. Będą w nim przetwarzane informacje na temat jednostek naukowych oraz ich osiągnięć. Dostęp do dużej części danych będzie otwarty nie tylko dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, ale także dla wszystkich obywateli. To nowe rozwiązanie informatyczne ułatwi przede wszystkim nawiązywanie współpracy naukowej oraz lepsze zarządzanie nauką, poprawę jakości badań naukowych i procedury recenzowania projektów.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA