fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy nauczyciel pracujący zdalnie ma prawo do pełnej pensji?

Adobe Stock
Za czas wykonywania pracy zdalnej nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia.

- Czy wynagrodzenie za okres zawieszenia działalności szkoły należy traktować jako wypłatę z art. 81 kodeksu pracy? – pyta czytelniczka.

Przestój z art. 81 k.p. jest stosowany do nauczycieli na podstawie art. 5 k.p. oraz art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: KN).

Czytaj też: Jak wynagradzać nauczycieli za zdalne nauczanie - stanowisko MEN

W świetle § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: r.o.f.s.o.) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel wykonuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA