fbTrack
REKLAMA

Biznes

Zagrożenie dla nieprzygotowanych, szansa dla konkurencji. Cyfrowa transformacja w przedsiębiorstwach

Cyfrowa transformacja to nie nowy trend w biznesie. To strategia przetrwania. Przedsiębiorstwa, które zachować konkurencyjną przewagę, muszą wykorzystać możliwości, jakich dostarczają im nowe technologie. Tylko dzięki zwiększaniu swoich kompetencji cyfrowych, przy wsparciu ze strony doświadczonych partnerów, firmy mogą odnosić sukcesy w nowych warunkach gospodarczych.

Każda firma stworzona z myślą o odniesieniu sukcesu w XX w. jest skazana na porażkę w wieku XXI. To słowa Salima Ismaila, inwestora, stratega technologicznego i autora bestsellera „Organizacje wykładnicze”. Nie jest to chwytliwy bon mot, tylko prosta konstatacja, podsumowująca obecny stan rzeczy. Epidemia COVID-19 zmusiła przedsiębiorstwa do jeszcze intensywniejszej migracji online, jednak proces ten trwa od dłuższego czasu, a obecny kryzys po prostu go nasilił.

Skalę tego zjawiska ilustrują m.in. wyniki badania „2020 Digital Transformation Survey”, przeprowadzonego na początku bieżącego roku przez międzynarodową firmę audytorsko-doradczą BDO. Spośród sześciuset ankietowanych managerów najwyższego szczebla strategię cyfrowej transformacji wdraża… sto procent z nich. 

Powody? Dążenie do optymalizacji procesów, ograniczenia kosztów i wzrostu wydajności przedsiębiorstw. 

Cyfrowa transformacja: co to takiego? 

Czym właściwie jest cyfrowa transformacja? W największym skrócie – to wykorzystanie nowych technologii do sprawniejszego rozwiązywania problemów i realizacji celów biznesowych. W praktyce pojęcie to odnosi się do niezliczonej ilości narzędzi i procesów, które zwiększają efektywność działania organizacji. Mogą one obejmować rozwiązania z zakresu e-commerce i cyfrowego marketingu, przetwarzania Big Data czy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. 

Nie istnieje jeden standard cyfrowej transformacji. W przypadku każdego przedsiębiorstwa powinna ona być szyta na miarę. W taki sposób, by precyzyjnie odpowiadała na potrzeby konkretnej firmy i pomagała jej skuteczniej osiągać zamierzone cele. Dlatego aby wejść na nową ścieżkę rozwoju, organizacje często muszą korzystać z potrzeb zewnętrznych partnerów – doświadczonych we wdrażaniu usprawnień kryjących się pod pojęciem cyfrowej transformacji. 

Kosztowne skutki opóźniania nieuchronnego 

Wyzwanie nie jest zupełnie nowe. Cyfrowa transformacja od dłuższego czasu znajduje się na liście priorytetów wielu firm. Często jednak ze ścisłej „czołówki” zadań do wykonania spychają ją bieżące, pozornie bardziej naglące sprawy. Opóźnianiu nieuchronnego sprzyjają również obawy przed kompleksową zmianą modelu działania przedsiębiorstwa. Tym bardziej że tego typu niepokoje zawsze można zracjonalizować za pomocą rozmaitych argumentów. Że lepiej korzystać z bieżącej koniunktury, a zmiany odroczyć w czasie. Że warto dokładniej przeanalizować działania konkurencji przed podjęciem „radykalnych” działań – i tym podobnych. 

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że odwlekanie niezbędnych zmian jest ryzykowne. Firmy, które nie wdrożyły ich odpowiednio wcześnie, musiały zmierzyć się z tym wyzwaniem w trybie nagłym. Ograniczenia związane z epidemią postawiły nas przed koniecznością przestawienia się nie tylko na nowe sposoby interakcji, ale również nowe modele prowadzenia biznesu. Klamka zapadła. Nie ma powrotu na dawne tory. Rzeczywistość postepidemiczna nie stanie się mniej cyfrowa. Biznes z dnia na dzień musiał przenieść się online, a w nowych warunkach gospodarczych o konkurencyjności poszczególnych firm zadecyduje ich sprawność do radzenia sobie w środowisku cyfrowym. 

Korzyści związane z cyfrową transformacją

Sprawnie przeprowadzona cyfrowa transformacja to nie tylko unikanie strat, ale przede wszystkim pomnażanie zysków. Może ona podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa na kilku płaszczyznach i przynieść mu szereg korzyści. Oto kilka najbardziej oczywistych. 

- Zwiększona wydajność operacyjna 

Zmienne i niepewne otoczenie biznesowe wymaga od firm zdolności szybkiego reagowania, sprawnego podejmowania decyzji i efektywnego realizowania zadań w możliwie krótkim czasie. To wszystko można osiągnąć dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi cyfrowych.

- Większa odporność na zagrożenia cyfrowe 

Firmy, które pozostają w tyle na drodze do cyfrowej transformacji, są bardziej narażone na zagrożenia związane z bezpieczeństwem informatycznym i cyberprzestępczością. Poszerzenie cyfrowych kompetencji, edukacja managerów oraz kadr, a w końcu implementacja odpowiednich procedur i narzędzi pomaga ustrzec organizacje przed poważnymi stratami. 

- Lepsze doświadczenie użytkownika 

Doświadczenie użytkownika (UX) to dziedzina, która w ostatnim czasie robi zawrotną karierę. Nie bez powodu. Obecnie dobra oferta to za mało, by pozyskać klienta i przywiązać go do marki. W tym celu niezbędne jest zagwarantowanie mu jak najlepszych wrażeń związanych z użytkowaniem oferowanego produktu lub usługi. Cyfrowe transformacja uwzględnia te potrzeby i zapewnia firmom odpowiednie know-how oraz zasoby do skutecznej walki o klienta. 

- Ograniczenie kosztów 

Wykorzystanie nowych technologii do automatyzacji procesów, optymalizacji pracy i przepływu informacji przekłada się na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym wzroście efektywności przedsiębiorstwa. Sedno sprawy ujął Ismail, stwierdzając, że „nowe organizacje są dziesięciokrotnie lepsze, szybsze i tańsze niż tradycyjne”. 

- Wzrost wydajności pracowników oraz ich przywiązanie do firmy 

Zaangażowani pracownicy należą do kluczowych zasobów organizacji. Bez podnoszenia ich kwalifikacji przedsiębiorstwo nie jest w stanie zachować konkurencyjności w warunkach przyspieszającego postępu. A cyfrowa transformacja oznacza m.in. rozwijanie kompetencji personelu firmy. Warto również pamiętać o innych zaletach „inwestowania” w pracowników – takie działania przekładają się na ich większą lojalność, efektywność ich pracy oraz poprawę wizerunku firmy. 

Jak podnieść cyfrowe kompetencje przedsiębiorstwa? 

Nawet doskonała strategia nie zapewni sukcesu firmie, która nie dysponuje zasobami do jej realizacji. Chodzi przede wszystkim o zasoby ludzkie. To właśnie od nich trzeba zacząć transformację przedsiębiorstwa. Fachowa wiedza z zakresu nowych technologii, znajomość narzędzi do automatyzacji i optymalizacji procesów, zrozumienie zagadnień UX czy w końcu umiejętność programowania to kwalifikacje, które windują firmę na nowy poziom rynkowej gry. 

Pokonanie tej bariery nie jest trudne, choć wymaga odpowiedniego wsparcia ze strony doświadczonego partnera. Podmiotu, który:

- zapewni firmie audyt potrzeb, oceniający aktualny stan projektów i kadr,

- zidentyfikuje silne i słabe punkty przedsiębiorstwa,

- pomoże zbudować strategię dostosowaną do nowych warunków rynkowych,

- a w końcu podniesie kwalifikacje pracowników za pomocą kursów programowania, kursów UX czy szkoleń z zakresu zarządzania bazami danych. 

Skuteczna cyfrowa transformacja – tylko z doświadczonym partnerem 

Cyfrowa transformacja to kompleksowy zestaw działań, do którego trzeba podejść zarówno w sposób metodyczny, jak i konsekwentny. Działania rozproszone, realizowane „na pół gwizdka”, odraczane w czasie mogą przynieść efekty odwrotne do zamierzonych. Błędy bywają kosztowne. W 2018 r. przedsiębiorstwa zainwestowały w procesy digitalizacji 1,3 biliona dolarów. Z badania firmy doradczej McKinsey wynika jednak, że aż 70 proc. dużych, złożonych projektów transformacyjnych nie doprowadziło do realizacji założonych celów. 

Zadecydowały o tym czynniki w wielu przypadkach prozaiczne i stosunkowo łatwe do uniknięcia, takie jak:

- brak zaangażowania ze strony pracowników,

- niedostateczne wsparcie ze strony kadry zarządzającej,

- słaba współpraca między działami organizacji,

- rozmywanie odpowiedzialności. 

Wnioski płynące z opracowania McKinsey wskazują, że firmy nieprzygotowane do cyfrowej transformacji, próbujące przeprowadzić ją samodzielnie, narażone są na ryzyko porażki. W tej sytuacji współpraca z doświadczonym partnerem, takim jak Software Development Academy, który pomoże ustrukturyzować niezbędne działania, a następnie koordynować ich wdrażanie może okazać się kluczem do sukcesu. 

Cyfrowa transformacja to gwarancja rynkowej przewagi 

Wiele przedsiębiorstw rozpatruje cyfrową transformację w kategoriach „uciążliwej” konieczności lub uniknięcia zagrożenia związanego z utratą konkurencyjności. Warto jednak pokusić się o zmianę optyki. Digitalizacja to przede wszystkim ogromne szanse na rozwój i uzyskanie rynkowej przewagi. Warto przy tym mieć na uwadze fakt, że środki zaangażowane w ten proces są gigantyczne. Według szacunków IDC wydatki przedsiębiorstw na digitalizację w 2022 r. sięgną ok. 2 bilionów dolarów.

 

Materiał Promocyjny 

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA