Kontrowersyjną, zdaniem opozycji, nowelę prawa o ustroju sądów powszechnych poparło w czwartek 225 posłów, przeciw było 201. Sejm odrzucił też 21 poprawek zgłoszonych przez opozycję.

Nowela przewiduje, że po ukończeniu kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury aplikanci sędziowscy będą przystępować do egzaminu. Wynik, który osiągną, ma decydować o pierwszeństwie przyjęcia na asesurę sądową. W razie nieobsadzenia wszystkich stanowisk asesorskich przez aplikantów aplikacji sędziowskiej minister sprawiedliwości będzie mógł przeznaczyć stanowiska, które zostaną, dla aplikantów aplikacji prokuratorskiej.

Samo mianowanie na stanowisko asesora sądowego przez ministra sprawiedliwości ma być dokonywane na czas nieokreślony. Krajowa Rada Sądownictwa zachowa prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec powierzenia asesorowi pełnienia obowiązków sędziego. Sprzeciw ten będzie podlegał kontroli Sądu Najwyższego. Jeżeli KRS nie zgłosi sprzeciwu, asesor będzie pełnił obowiązki sędziego przez cztery lata.

Asesorzy otrzymają wszelkie atrybuty niezawisłości, przysługujące sędziom. Jeśli przebieg ich służby nie będzie budził zastrzeżeń, ich kandydatury zostaną przedstawione prezydentowi przez KRS – bez obowiązkowego dotychczas także dla absolwentów KSSiP konkursu na wolne stanowisko sędziowskie.

Zmiany dotyczą też samego szkolenia. Aplikant sędziowski w ostatniej fazie aplikacji będzie sprawdzał i wykorzystywał swoją wiedzę podczas praktyk w sądzie, w sali rozpraw. Nowelizacja zakłada m.in., że po odbyciu 24 miesięcy aplikacji może zostać upoważniony przez patrona praktyki – sędziego – do wykonywania pod jego nadzorem czynności sędziowskich. Nie będzie mógł jednak orzekać.

Kandydaci mający inne kwalifikacje zawodowe niż absolwenci Krajowej Szkoły będą mogli ubiegać się o stanowiska sędziowskie w trybie konkursowym, na dotychczasowych zasadach.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu