Odpowiedzialność za wszystkie wymiary społecznej aktywności

Bogdanka musi być liderem działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. To zakłada nasz nowa strategia – mówi Seweryn Szwarocki, dyrektor do spraw strategii i zrównoważonego rozwoju, Lubelski Węgiel Bogdanka.

Publikacja: 30.06.2023 03:00

Materiał powstał we współpracy z Lubelski Węgiel Bogdanka

Bogdanka niedawno ogłosiła nową strategię. Jej bardzo ważnymi punktami są zrównoważony rozwój, zielona transformacja czy ESG. To efekt reakcji na modę czy wyraz konieczności transformacji firmy?

Zgodnie z umową społeczną będziemy musieli do 2049 roku zamknąć wszystkie kopalnie węgla. Staramy się powoli przygotowywać na ten moment i rozpoczynać budowę nowych filarów biznesu, na których będziemy mogli oprzeć naszą działalność. Po pierwsze, chcemy być aktywni w całym łańcuchu wartości odnawialnych źródeł energii – od produkcji komponentów OZE, poprzez wielkoskalowe instalacje OZE (farmy solarne, wiatrowe oraz magazyny energii), aż po odzyskiwanie surowców z odpadów z fotowoltaiki.

Drugim filarem, na którym będziemy budowali naszą przyszłość, jest multi-surowcowość. Unii brakuje surowców krytycznych, niezbędnych dla zielonej transformacji. Dokonaliśmy analizy ich występowania w Polsce i na tej podstawie wytypowaliśmy 11 surowców w 20 potencjalnych lokalizacjach. Będziemy prowadzić pogłębione analizy, badania geologiczne, próbne odwierty, tak żeby można było wybrać najlepsze projekty, w które zaangażujemy się kapitałowo.

Te wszystkie procesy oznaczają głęboką zmianę w funkcjonowaniu firmy. Co tutaj jest najtrudniejsze?

Jeżeli chodzi o multisurowcowość, to mamy rozwinięte odpowiednie kompetencje górnicze. Natomiast funkcjonowanie na dużą skalę w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, z produkcją komponentów, ich recyklingiem czy wytwarzaniem będzie wymagała od nas zdobycia nowych umiejętności. Dlatego tutaj wyzwaniem stanie się pozyskanie know-how. W tym celu będziemy chcieli współpracować z partnerami technologicznymi.

ESG to również kwestia zrównoważonego rozwoju, jeżeli chodzi o wymiar społeczny. Jak tutaj wygląda strategia Bogdanki?

Można powiedzieć, że ESG nie jest niczym nowym, bo przez lata realizowaliśmy strategie CSR. Dzisiejsze ESG to CSR 2.0, rozszerzony o kwestie środowiskowe i regulacyjne, w tym corporate governance. Jeżeli chodzi o CSR, to Bogdanka od lat jest liderem odpowiedzialnego biznesu na Lubelszczyźnie.

Nasze zaangażowanie dotyczy bardzo wielu wymiarów. Nie znajdzie pan powiatu na Lubelszczyźnie, gdzie Bogdanka by nie wspierała bądź nie realizowała jakiegoś projektu. Dotyczy to takich obszarów, jak sport, kultura, edukacja, przedsiębiorczość. Jako największe przedsiębiorstwo w regionie czujemy odpowiedzialność za wszystkie wymiary społecznej aktywności.

Macie również ambicję stania się liderem biznesu na Lubelszczyźnie. Co to oznacza?

Sami zatrudniamy około 6 tys. pracowników, ale trzeba pamiętać, że współpracujemy z całym wachlarzem partnerów handlowych. Tak naprawdę jesteśmy motorem napędowym gospodarki Lubelszczyzny. Dlatego tak ważne jest, aby zachować tę rolę nawet w sytuacji, kiedy węgla nie będzie można wydobywać.

Jaki jest terminarz transformacji Bogdanki?

Jeżeli chodzi o projekty surowcowe, planujemy, aby w tym obszarze do 2028 dokonać wyboru projektu i lokalizacji. Kolejnych kilka lat zajmie budowa infrastruktury wydobywczej. Jeżeli chodzi o kwestie związane z wytwarzaniem zielonej energii – działania już rozpoczęliśmy. Na ukończeniu jest farma fotowoltaiczna obok Bogdanki o mocy 3 MW. Do 2030 roku planujemy zainstalować moc 500 MW ze źródeł odnawialnych.

Materiał powstał we współpracy z Lubelski Węgiel Bogdanka

Materiał powstał we współpracy z Lubelski Węgiel Bogdanka

Bogdanka niedawno ogłosiła nową strategię. Jej bardzo ważnymi punktami są zrównoważony rozwój, zielona transformacja czy ESG. To efekt reakcji na modę czy wyraz konieczności transformacji firmy?

Pozostało 92% artykułu
Analizy Rzeczpospolitej
Trudniej organizować dziś promocje
Analizy Rzeczpospolitej
Konkurencja na rynku jest bardzo mocna
Analizy Rzeczpospolitej
Konsumenci znad Wisły gonią kraje Zachodu w e-zakupach
Materiał partnera
Polska to dla Amazon doskonałe miejsce do inwestycji
Materiał partnera
Kopia - W e-commerce coraz mocniej liczy się wiarygodność
Analizy Rzeczpospolitej
Nieterminowe rozliczenia blokują e-handel