Materiał Partnera: Hochland Polska

Dlatego zrównoważony rozwój od wielu lat stanowi jeden z pięciu filarów strategii firmy. Dążenie do neutralności klimatycznej, stosowanie opakowań nadających się do recyklingu i dbanie o dobrostan zwierząt to konkretne przykłady działań dających wymierne efekty dla człowieka i przyrody.

Zrównoważony rozwój w ujęciu globalnym to przeobrażanie świata, które odbywa się z myślą o przyszłych pokoleniach, z uwzględnieniem najmniej uprzywilejowanych grup społecznych oraz z szacunkiem dla środowiska naturalnego. W przypadku biznesu pojęcie to można rozumieć na dwa różne sposoby, które są jednak ze sobą nieodłącznie związane. Po pierwsze chodzi o sam wzrost firmy – w przypadku zrównoważonego rozwoju rośnie ona stabilnie, a założone cele realizuje krok po kroku. Po drugie chodzi o takie biznesowe modus operandi, które pozwala tworzyć przedsiębiorstwo przyjazne pracownikom i naturze. – Przyroda i środowisko mają szczególne znaczenie dla branży mleczarskiej, a Hochland jest ważnym elementem nie tylko tej branży, ale także środowiska, w którym funkcjonuje. Mamy świadomość, że aby osiągnąć cele rozwojowe, wszyscy musimy ze sobą ściśle współpracować i wspólnie szukać rozwiązań dla globalnych wyzwań. Szeroka aktywność Hochlandu na polu proekologicznym i wdrażanie innowacyjnych działań oraz inwestycji z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju stanowią wyznacznik trendów dla całej branży i określają kierunek, w jakim powinien podążać dojrzały, świadomy biznes – podkreśla Joanna Kamińska, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska Hochland Polska.

2022 – rok pełen wyzwań

Rok 2022 był niewątpliwie trudny dla przemysłu spożywczego. Po dwóch latach kryzysu wywołanego pandemią kolejny rok na rynku mleka był pełen wyzwań spowodowanych wieloma zawirowaniami, w tym agresją Rosji na Ukrainę, pokłosiem Covid-19, niepewnymi dostawami energii przy rekordowych kosztach, najwyższą stopą inflacji od wielu lat. Dzięki skutecznej strategii biznesowej Hochland Polska zanotował wzrost obrotów i obronił pozycję lidera rynku w kategorii serów. Firma mogła także rozwijać swoje aktywności na polu proekologicznym poprzez wdrażanie lub kontynuację inwestycji uwzględnionych w strategii WIZJA 2025.

materiały prasowe

materiały prasowe

Założenia vs. rzeczywistość

W roku 2022 zrealizowano zakładane cele w zakresie zwiększenia zużycia energii odnawialnej, realizacji mapy zrównoważonych opakowań, podnoszenia świadomości dostawców mleka, aktywnego komunikowania działań oraz wspierania organizacji charytatywnych i lokalnych społeczności. Zaowocowało to przyznaniem Hochland Polska wielu nagród, w tym tytułu „Ekoinwestora w przemyśle spożywczym” Polskiego Kongresu Serowarskiego. Działania, które przyniosły wymierne korzyści środowiskowe, pozwoliły na oszczędność energii elektrycznej łącznie o około 1 mln KWh/rok, obniżenie emisji o ponad 350 ton CO2, obniżenie zużycia wody o ponad 2000 m³/r. oraz zmniejszenie ilości powstających osadów o 250 ton rocznie. Inwestycje dotyczyły: modernizacji oczyszczalni ścieków poprzez zmianę technologii prasy do osadów i uzyskanie mniejszej ilości odpadów w zakładzie produkcyjnym Hochland w Kaźmierzu oraz optymalizacji procesu suszenia serwatki i mleka oraz automatyzacji krystalizatorów połączonej z odzyskiem ciepła w zakładzie Hochland w Węgrowie. W roku 2022 łączna emisja CO2 była mniejsza o 63 proc. w stosunku do roku 2019, a energia elektryczna pochodziła w 100 proc. z wiatru. Pierwszy etap projektu paneli fotowoltaicznych zamknął się wynikiem ok. 13 proc. rocznego zużycia energii dla zakładu w Kaźmierzu i ok. 11 proc. dla zakładu w Węgrowie. Ponadto: 53 proc. dostawców mleka znalazło się w najwyższej kategorii dobrostanu zwierząt, czyli A, 93 proc. pracowników Hochland Polska zostało przeszkolonych w zakresie zrównoważonego rozwoju, 88,5 proc. opakowań było recyklingowalnych, a ilość plastiku w opakowaniach spadła o 10,6 tony. Firma kontynuowała także nowoczesny proekologiczny projekt „Almette chroni łąki”, w ramach którego zasiano ponad 72 000 m² łąk i pasów kwietnych oraz postawiono dwa łąkomaty, z których można było bezpłatnie pobrać nasiona.

Wszystkie informacje na temat działań z zakresu zrównoważonego rozwoju można znaleźć w „Raporcie zrównoważonego rozwoju Hochland Polska 2022”, jaki firma – mając świadomość wpływu wywieranego na otoczenie społeczne oraz środowisko i przyjmując za to odpowiedzialność – umieściła na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Pełna wersja raportu Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2022 w języku polskim: https://www.hochland-group.com/pl/Raport-CSR.htm

Pełna wersja raportu Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2022 w języku angielskim: https://www.hochland-group.com/pl/Raport-CSR-ENG.htm

Materiał Partnera: Hochland Polska