Materiał powstał we współpracy z Visa

Polacy coraz chętniej płacą zbliżeniowo, w tym m.in. telefonem, ponieważ cenią usługi, które są szybkie i wygodne. To przekłada się na działalność firm czy sklepów – możliwość dokonywania i przyjmowania płatności cyfrowych często decyduje o ich istnieniu. Sklepy oferujące cyfrowe metody płatności są postrzegane przez polskich konsumentów pozytywnie – aż 80 proc. uważa je za nowoczesne, a 76 proc. sądzi, że jest to wyraz dbałości o potrzeby klienta2. Nowoczesne rozwiązania płatnicze są więc ważnym czynnikiem przy wyborze sklepu, z jakiego korzystają konsumenci.

Firmy muszą starać się nadążać za tymi oczekiwaniami, aby przetrwać. Nie wszystkim jest łatwo, dlatego Visa wspiera MŚP, doceniając w ten sposób ich rolę w gospodarce –w Europie MŚP stanowią 99 proc. wszystkich firm, zatrudniając około 100 mln ludzi i odpowiadając za przeszło połowę PKB. Mając to na uwadze, od początku pandemii Visa uruchomiła szereg programów dla lokalnych społeczności, dzięki którym pomogła w cyfryzacji już 24,8 milionom drobnych biznesów na całym świecie, co stanowi 50 proc. wieloletniego planu przyjętego w 2020 roku i zakładającego ucyfrowienie 50 milionów MŚP.

Szansa dla przedsiębiorczyń

Uwzględniając potrzeby MŚP, we wrześniu firma uruchomiła w Polsce swój globalny program She's Next. Jego celem jest wzmacnianie małych biznesów prowadzonych przez kobiety. Dlaczego akurat kobiety? W Polsce istnieje bowiem dysproporcja płci w zakresie osób prowadzących własne firmy, a pandemia jeszcze pogłębiła tę różnicę . Inwestycja w kobiety przynosi za to zwielokrotniony zwrot dla całej gospodarki. Jak podkreślała w rozmowie Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa: Kobiety świetnie sprawdzają się jako liderki, są odważne, elastyczne i potrafią dostosować się do zachodzących zmian. Liczę, że program okaże się dobrą okazją do podkreślenia ich roli i rozwijania kobiecej przedsiębiorczości.

Zwyciężczynie otrzymają 5 grantów w wysokości 20 000 zł każdy oraz wsparcie doradcze, które pomoże im rozwijać firmy. Do udziału w programie mogą zgłosić się również uchodźczynie z innych krajów, które z różnych powodów musiały opuścić swój dom i rozpocząć prowadzenie biznesu z Polski. Globalny program She's Next wystartował w 2019 roku, a od 2020 roku Visa zainwestowała ponad 2,5 mln dolarów w granty i coaching dla przedsiębiorczyń na całym świecie .

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Taki program, jak She's Next, to tylko jedno z działań Visa na rzecz małych biznesów. Visa odgrywa kluczową rolę w życiu gospodarczym obywateli Europy przede wszystkim dlatego, że tworzy i utrzymuje zaufanie do handlu poprzez dbałość o bezpieczeństwo pieniędzy. Dzięki temu zapewnia wygodę i spokój posiadaczom kart Visa i właścicielom biznesów.

Gospodarkę napędzają także innowacje. Niedawno w Polsce, jako pierwszym kraju na świecie, firma uruchomiła usługę Visa Mobile, dzięki której posiadacze kart Visa mogą płacić nimi w internecie szybko, intuicyjnie i bezpiecznie, a sama płatność przebiega błyskawicznie. To jest też główny cel działalności Visa – udostępnianie bezpiecznych i intuicyjnych technologii płatniczych, które mogą przyspieszyć przepływy pieniężne między firmami i konsumentami na światową skalę. Sieć w każdej sekundzie procesuje dziesiątki tysięcy transakcji i nie wyczerpuje to pełni jej możliwości. Skala to jedno, ale nie mniej ważne jest bezpieczeństwo – właśnie dlatego sieć Visa działa przez 99,9999 proc. czasu .

Polacy coraz chętniej płacą zbliżeniowo, w tym m.in. telefonem, ponieważ cenią usługi, które są szybkie i wygodne. To przekłada się na działalność firm czy sklepów – możliwość dokonywania i przyjmowania płatności cyfrowych często decyduje o ich istnieniu. Sklepy oferujące cyfrowe metody płatności są postrzegane przez polskich konsumentów pozytywnie – aż 80 proc. uważa je za nowoczesne, a 76 proc. sądzi, że jest to wyraz dbałości o potrzeby klienta2. Nowoczesne rozwiązania płatnicze są więc ważnym czynnikiem przy wyborze sklepu, z jakiego korzystają konsumenci.

Firmy muszą starać się nadążać za tymi oczekiwaniami, aby przetrwać. Nie wszystkim jest łatwo, dlatego Visa wspiera MŚP, doceniając w ten sposób ich rolę w gospodarce –w Europie MŚP stanowią 99 proc. wszystkich firm, zatrudniając około 100 mln ludzi i odpowiadając za przeszło połowę PKB3. Mając to na uwadze, od początku pandemii Visa uruchomiła szereg programów dla lokalnych społeczności, dzięki którym pomogła w cyfryzacji już 24,8 mln drobnych biznesów na całym świecie, co stanowi 50 proc. wieloletniego planu przyjętego w 2020 roku i zakładającego ucyfrowienie 50 mln MŚP.

Szansa dla przedsiębiorczyń

Mając na uwadze potrzeby MŚP, we wrześniu firma uruchomiła w Polsce swój globalny program She’s Next. Jego celem jest wzmacnianie małych biznesów prowadzonych przez kobiety. Dlaczego akurat kobiety? W Polsce istnieje bowiem dysproporcja płci w zakresie osób prowadzących własne firmy, a pandemia jeszcze pogłębiła tę różnicę4. Inwestycja w kobiety przynosi za to zwielokrotniony zwrot dla całej gospodarki. Jak podkreślała w rozmowie Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa: – Kobiety świetnie sprawdzają się jako liderki, są odważne, elastyczne i potrafią dostosować się do zachodzących zmian. Liczę, że program okaże się dobrą okazją do podkreślenia ich roli i rozwijania kobiecej przedsiębiorczości.

Zwyciężczynie otrzymają pięć grantów w wysokości 20 000 zł każdy oraz wsparcie doradcze, które pomoże im rozwijać firmy. Do udziału w programie mogą zgłosić się również uchodźczynie z innych krajów, które z różnych powodów musiały opuścić swój dom i rozpocząć prowadzenie biznesu z Polski. Globalny program She’s Next wystartował w 2019 roku, a od 2020 roku Visa zainwestowała ponad 2,5 mln dolarów w granty i coaching dla przedsiębiorczyń na całym świecie5.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Taki program jak She’s Next to tylko jedno z działań Visa na rzecz małych biznesów. Visa odgrywa kluczową rolę w życiu gospodarczym obywateli Europy przede wszystkim dlatego, że tworzy i utrzymuje zaufanie do handlu poprzez dbałość o bezpieczeństwo pieniędzy. Dzięki temu zapewnia wygodę i spokój posiadaczom kart Visa i właścicielom biznesów.

Gospodarkę napędzają także innowacje. Niedawno w Polsce, jako pierwszym kraju na świecie, firma uruchomiła usługę Visa Mobile, dzięki której posiadacze kart Visa mogą płacić nimi w internecie szybko, intuicyjnie i bezpiecznie, a sama płatność przebiega błyskawicznie. To jest też główny cel działalności Visa – udostępnianie bezpiecznych i intuicyjnych technologii płatniczych, które mogą przyspieszyć przepływy pieniężne między firmami i konsumentami na światową skalę. Sieć w każdej sekundzie procesuje dziesiątki tysięcy transakcji i nie wyczerpuje to pełni jej możliwości. Skala to jedno, ale nie mniej ważne jest bezpieczeństwo – właśnie dlatego sieć Visa działa przez 99,9999 proc. czasu6.

1) Badanie „Postawy wobec form płatności” przeprowadzone zostało przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie eService w marcu 2022 roku. Wykorzystano w nim technikę CAWI, w każdym kraju przebadano reprezentatywną próbę osób w wieku 18–65 lat – łącznie 8931 respondentów. Partnerem badania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, była Visa.

2) Tamże.

3) Komisja Europejska, Unleashing the full potential of European SMEs.

4) Raport z badania „Global Entrepreneurship Monitor Polska 2021” przeprowadzonego przez Global Entrepreneurship Research Association i Centrum Badań Marketingowych Indicator Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2021, http://www.parp.gov.pl.

5) Dane Visa 2022.

6) Dane własne Visa

Materiał powstał we współpracy z Visa