Materiał partnera: Sadexo

Transformacja cyfrowa, obejmując wiele sfer funkcjonowania biznesu, nie pozostaje bez wpływu również na obszary human resources, w tym zarządzanie obszarem świadczeń pozapłacowych. Postępująca digitalizacja, która nabrała tempa w czasach pandemii, zmieniła oczekiwania i preferencje konsumentów i odbiorców usług, a więc również i pracowników, którzy oczekują, że wiele działań i procesów będzie się odbywać zdalnie, w przestrzeni wirtualnej.

Cyfrowe benefity na miarę nowoczesnych potrzeb

Badanie zrealizowane dla Sodexo „Potrzeby pracowników 2022” potwierdza, że zdecydowana większość (85 proc.) respondentów sięga po aplikacje oferujące płatności mobilne. Zwyczaje związane z aktywnościami online znajdują odzwierciedlenie również w sposobie korzystania ze świadczeń pozapłacowych. 73 proc. badanych pracowników spośród tych, którzy nie mają dostępu do benefitów w formie cyfrowej, chciałoby zyskać taką możliwość. Najczęstszym argumentem, który za tym przemawia, jest wygoda i łatwość korzystania oraz ułatwiony dostęp do benefitu (np. w telefonie). Dla części pracowników, zwracających uwagę na kwestie dbania o środowisko, istotne jest również to, że cyfrowe usługi i benefity są bardziej ekologiczne niż tradycyjne formy.

Jako Sodexo Benefits and Rewards Services Polska od 24 lat towarzyszymy firmom na ścieżce rozwoju, wyznaczając kierunek transformacji benefitów pracowniczych i dostarczając narzędzi angażowania i motywowania zatrudnionych. W odpowiedzi na trendy i preferencje pracownicze wprowadziliśmy na rynek wirtualne karty przedpłacone, stanowiące idealne dopełnienie zbliżeniowych i tradycyjnych kart, będących pożądanym benefitem finansowym. Szybkość działania, nowoczesność, wygoda, swoboda płatności, bezpieczeństwo to niewątpliwe atuty takich rozwiązań jak np. Karta Podarunkowa czy Karta Lunch Pass w formie zbliżeniowej czy wirtualnej.

Dział HR jako inicjator edukacji

Skąd czerpać wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań i ich implementacji? Kto powinien odpowiadać za proces transformacji w organizacji, który podyktowany jest nie tylko czynnikami zewnętrznymi i zmieniającą się rzeczywistością, ale też oczekiwaniami samych zatrudnionych? Aż 77 proc. uczestników badania przyznało, że digitalizacja jest nieodłącznym elementem rozwoju organizacji, a 64 proc. badanych raczej i zdecydowanie zgadza się z tym, że dział HR powinien odpowiadać za edukację na temat cyfrowych benefitów wśród pracowników. Nowe technologie już teraz stanowią ważny aspekt rozwoju narzędzi i procesów HR, a przedstawiciele tego obszaru poszerzają swoją wiedzę i kompetencje w tym zakresie, dzięki temu mogą bowiem efektywniej rozwijać świadomość w społeczności firmowej, w partnerstwie z biznesem.

Uniwersalne benefity: podarunkowe i żywieniowe

Forma benefitu ma oczywiście znaczenie, ale kluczem do efektywności oferty benefitowej jest poznanie prawdziwych potrzeb pracowników i dopasowanie adekwatnych świadczeń. W czasach inflacji wzrasta wartość benefitów, które zwiększają siłę nabywczą pracownika i dają elastyczność w wykorzystaniu. Najbardziej pożądane są więc rozwiązania, które pomogą w realizacji listy codziennych potrzeb. Przykładem takiego świadczenia jest dofinansowanie posiłków, które może, ale nie musi, być realizowane stacjonarnie, w firmie, w restauracji czy lokalu gastronomicznym. Pracownik, korzystając z karty lunchowej, może zamawiać posiłki online lub telefonicznie do dowolnego miejsca, w którym się aktualnie znajduje. To przykład benefitu, który z jednej strony wspiera zdrowie pracownika, a z drugiej – pozwala zaoszczędzić w domowym budżecie. Sprawdza się doskonale, niezależnie od pracy stacjonarnej czy pracy z domu, zarówno w dużych, jak i małych firmach. Podobnie zresztą jak karta podarunkowa, która daje pracownikowi pełną elastyczność w zakresie zakupów, zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami. Pracownicy wiedzą, czego dzisiaj najbardziej potrzebują, więc warto wsłuchać się w ich głosy i reagować w sposób elastyczny.

Materiał partnera: Sadexo