Materiał powstał we współpracy z Visa

Co zrównoważony rozwój ma wspólnego z tym, jak płacimy?

Wbrew pozorom bardzo dużo, chociażby w kontekście klimatu. Dla coraz większej grupy konsumentów ochrona planety staje się ważnym elementem życia. Chcą zmieniać świat na lepsze poprzez świadome wybory. Oznacza to także poszukiwanie i wybieranie rozwiązań przyjaznych dla środowiska w usługach bankowych i płatnościach. Zrównoważony rozwój postrzegamy jednak w Visa nieco szerzej, między innymi jako konieczność budowania inkluzywnego rozwoju gospodarczego.

Jaka zatem będzie rola włączenia ekonomicznego i budowy bardziej inkluzywnej gospodarki?

Według mnie – kluczowa. Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na przykład na małe firmy. Visa wspiera je, bo wierzymy, że będą one odgrywały niezwykle istotną rolę w rozwoju cyfryzacji i włączaniu do gospodarki kolejnych grup społecznych. W czasie pandemii Visa uruchomiła dla lokalnych społeczności liczne programy pomagające małym firmom w akceptowaniu płatności cyfrowych i zwiększeniu ich dostępu do gospodarki cyfrowej. Wiele robimy, chociażby na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, za które odpowiadam w Visa. Na przykład w Rumunii stworzyliśmy kompleksową platformę dla małych i średnich biznesów, na której mogą one znaleźć informacje o rozwiązaniach cyfrowych dla swoich firm, a także oferty specjalne, co ma im pomóc w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości gospodarczej i handlu cyfrowego.

Czy są jakieś grupy społeczne, których włączenie ekonomiczne jest szczególnie istotne?

Niewątpliwie należy jeszcze większą uwagę zwrócić na kobiety – ich rola w gospodarce jest bardzo duża i wierzę, że z każdym rokiem będzie tylko rosła. Jestem przekonany, że wspieranie kobiet to inwestycja, która przynosi zwielokrotniony zwrot dla całej gospodarki. Wiele małych firm i mikroprzedsiębiorstw jest prowadzonych przez kobiety, więc pomoc skierowana właśnie do nich może zadziałać, jak efekt domina. Wzmacnianie ich pozycji w gospodarce to skuteczny sposób osiągnięcia równości płci, ograniczenia ubóstwa i dalszego rozwoju gospodarczego sprzyjającego inkluzywności. Właśnie dlatego w Polsce angażujemy się w takie inicjatywy jak program „TOP Women w e-biznesie” organizowany przez Fundację Kobiety e-Biznesu. Jego celem jest edukacja uczestniczek w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej i korzystania z najbardziej potrzebnych narzędzi do prowadzenia biznesu w internecie.

Jakie jeszcze grupy wymagają wsparcia?

Widzimy ryzyko związane z wykluczeniem dużych grup społecznych, które nie mogą korzystać z pełni możliwości, jakie oferuje cyfrowa gospodarka – między innymi seniorów. Dlatego w Studiu Innowacji Visa w Warszawie opracowaliśmy zestaw zaleceń, które mogą pomóc bankom lepiej odpowiadać na ich potrzeby, bo warto ich zachęcać do korzystania z rozwiązań cyfrowych. Zauważamy też, że rosnącą popularnością cieszą się produkty bankowe dla rodziców i dzieci. Wynika to z rozwoju i popularyzacji technologii, która coraz częściej oferuje nowe sposoby podnoszenia poziomu edukacji finansowej wśród młodych ludzi.

Wróćmy do kwestii klimatu. Trudno dziś spierać się ze stwierdzeniem, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga zaangażowania wielu grup społecznych i biznesowych. Jak postrzega tę kwestię Visa?

Podzielamy to podejście. Jesteśmy organizacją, która ma duży wpływ na rozwój handlu w skali globalnej. Mamy okazję pracować z klientami i partnerami na całym świecie i działać wspólnie, by wprowadzać zrównoważony rozwój w obszarze płatności. To jednak nie wszystko, wspieramy też wybory firm i posiadaczy kart w ramach transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Co z tego wynika?

Proponujemy rozwiązania, które pozwalają wydawcom kart spełniać oczekiwania konsumentów w kwestii ochrony klimatu – przykładem jest pakiet Visa Eco Benefits. Pozwoli on bankom uzupełnić oferty konsumenckich produktów kredytowych i debetowych o korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem. Dotyczy on, chociażby takich rozwiązań jak kalkulator śladu węglowego czy przyjazne środowisku materiały, z których wykonane są karty. Możemy pochwalić się tu przykładami z Polski czy Czech.

Zatem czego oczekują dziś konsumenci od marek związanych z finansami w kontekście dbania o środowisko?

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy badanie, pokazujące, że wielu konsumentów byłoby skłonnych otworzyć dodatkowe konto bankowe, które wspierałoby „zielone” rozwiązania. Co jeszcze ciekawsze – 50 proc. respondentów zadeklarowało, że mogłoby zmienić bank, gdyby otrzymało odpowiedni „ekologiczny” pakiet usług1. Są to interesujące informacje z biznesowego punktu widzenia dla banków. Oprócz wspomnianych wyżej rozwiązań, warto także zwróć uwagę, chociażby na system zachęt, który ułatwiłby zmianę nawyków. Konsumenci chcieliby być nagradzani za działanie w sposób proekologiczny. Jednym z rozwiązań są zniżki na korzystanie z usług postrzeganych jako przyjazne środowisku.

Co w takim razie mogą zrobić instytucje finansowe, by wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom?

Kluczowe jest niewątpliwie pełne zrozumienie potrzeb klientów. Niezbędna jest wiedza dotycząca tego, czego klienci wymagają od „zielonych rozwiązań”. Co ważne, konsumenci mają różnorodne potrzeby związane z wyznawanymi przez nich wartościami. Dla jednych istotne będzie posiadanie karty wytworzonej z plastiku pochodzącego z recyklingu. Dla innych kluczowe będzie to, w jaki sposób mogą zrównoważyć swój negatywny wpływ na środowisko pozytywnymi działaniami, na przykład w ramach tzw. offsetu węglowego. Bardzo ważne jest więc pozostawienie konsumentom możliwości wyboru.

Jaką rolę widzi dla siebie Visa w tym obszarze?

Wierzymy, że mamy szansę wykorzystać naszą rolę w handlu, aby inspirować i wspierać zrównoważony styl życia oraz globalne przejście do niskoemisyjnej, zrównoważonej gospodarki. Na czym się koncentrujemy? Oferujemy między innymi współpracującym z Visa instytucjom finansowym „zrównoważony wpływ na środowisko jako usługę”, dlatego poszerzyliśmy nasze partnerstwo z ecolytiq, którego misją jest wypełnienie luki pomiędzy konsumentem a bankiem, poprzez zwiększenie przejrzystości śladu węglowego wydatków konsumentów. Naszym partnerom udostępniamy oferty ograniczające ślad węglowy konsumentów, a także motywujące i nagradzające ich za zmianę swoich zachowań na bardziej ekologiczne. Staramy się także promować alternatywne materiały do produkcji kart płatniczych, by ograniczyć ślad środowiskowy związany z wytwarzaniem plastiku. Ciekawą inicjatywę realizujemy w Czechach. Współtworzymy tam projekt „Zrównoważony e-sklep”. Jego celem jest wspieranie i motywowanie e-sklepów, które dążą do zrównoważonego działania.

Co robicie sami jako organizacja w kontekście zrównoważonego rozwoju?

Walka z globalnym kryzysem klimatycznym staje się coraz pilniejsza, dlatego wciąż poszukujemy możliwości wykorzystania siły naszej firmy i marki do wspierania zrównoważonego handlu i rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Przede wszystkim możemy z dumą ogłosić, że w 2020 roku osiągnęliśmy neutralność węglową w odniesieniu do naszej działalności. Wynik ten jest rezultatem inicjatyw z obszaru efektywności energetycznej, pozyskiwania 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także ograniczonego wykorzystywania offsetu węglowego równoważącego nasz pozostały ślad węglowy. Co ważne – zobowiązujemy się utrzymywać ten stan w przyszłości. Nie sposób pominąć naszych działań w zakresie np. ekologicznego transportu. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie rozwoju pojazdów elektrycznych, by zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość. Ponadto wspieramy współpracujące z nami instytucje finansowe – banki i fintechy wydające karty Visa w działaniach, o których już wspominałem.

To działania biznesowe. A co z edukacją?

W Polsce zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt „Ocalimy Świat”, ekoprogram z charakterem, zorganizowany przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Łączy on poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich charakteru i postaw prospołecznych oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Wierzymy, że gospodarka niskoemisyjna i zrównoważony handel mogą być skutecznie wspierane, także poprzez takie działania.

Przypisy:

(1) Źródło: Visa Sustainability and Finance Research, sierpień 2020 r.

Materiał powstał we współpracy z Visa