Materiał partnera: BAT

Strategię „A Better Tomorrow”(„lepszego jutra”) BAT działający w Polsce od 30 lat ogłosił w 2020 r., na chwilę przed wybuchem pandemii. To złożony, długofalowy plan, spinający liczne działania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– Naszym celem jest zwiększenie przychodów z produktów alternatywnych dla tradycyjnych wyrobów nikotynowych, a tym samym ograniczenie wpływu naszej działalności na zdrowie i otoczenie, mówi Asli Ertonguc, general manager BAT na Polskę i kraje bałtyckie.

Konsumenci powinni mieć wybór

BAT wciąż poszerza gamę gruntownie przebadanych produktów nikotynowych o obniżonym ryzyku, do których zaliczane są papierosy elektroniczne, urządzenia do podgrzewania tytoniu i doustne saszetki nikotynowe. Warto wspomnieć, że e-papierosy zostały uznane przez międzynarodowe instytucje zdrowia publicznego (jak choćby brytyjską Public Health England) za mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów o około 95 proc. Jednym z założeń „lepszego jutra” jest umożliwienie dokonywania świadomych wyborów przez dojrzałych, pełnoletnich konsumentów, przy uwzględnieniu możliwości, które firma chce oferować swoim klientom.

– Dzięki kompleksowym analizom laboratoryjnym możemy proponować produkty o mniejszej szkodliwości dla palaczy, jak np. e-papierosy, podgrzewacze tytoniu czy saszetki nikotynowe. Chcemy zaspokajać zmieniające się potrzeby konsumentów, a przy tym stajemy się firmą, która definiuje się na podstawie wsłuchiwania się w ich preferencje oraz w ich przewidywanie – mówi Asli Ertonguc.

Oferta BAT daje możliwość podjęcia świadomej decyzji w obliczu istniejącego wyboru, zwłaszcza że firma ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o badania swoich produktów, zarówno w laboratoriach zlokalizowanych w różnych zakątkach świata, jak i w Polsce.

eSmoking Institute działający w Poznaniu jest pierwszą w Europie instytucją wyspecjalizowaną w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach, powiązaną z należącą do BAT siecią dystrybucji papierosów elektronicznych eSmoking World. Z rozwiązań zatrudnionych w instytucie naukowców i konstruktorów korzystają globalni producenci papierosów elektronicznych i produktów nikotynowych nowej generacji. W skład eSmoking Institute wchodzą laboratoria (mikrobiologiczne, analityczne i elektroniczne) oraz hala produkcyjna. Zespół młodych naukowców dysponuje unikalną wiedzą w dziedzinie technologii związanych z branżą papierosów elektronicznych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz innowacyjnych systemów dostarczania nikotyny.

Strategia „lepszego jutra” to także działania na rzecz ochrony środowiska i realizacja niezwykle istotnych celów społecznych, ujętych we wskaźnikach ESG.

– Bardzo aktywnie dążymy do osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej, ale też każdego roku zlecamy niezależną ocenę, która określa aktualny poziom wszystkich wskaźników ESG. Jeśli chodzi o aspekty społeczne, stawiamy na przykład na zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych, a w obszarze zarządzania na takie zagadnienia, jak etyka biznesu i odpowiedzialny marketing – w szczególności na ochronę nieletnich przed dostępem do nikotyny, co w przypadku działalności naszej branży jest niezwykle istotne – twierdzi Asli Ertonguc.

Zero kompromisów – chrońmy nieletnich

Należąca do BAT sieć eSmoking World już dwa lata temu ogłosiła ogólnopolską kampanię pod hasłem: „Zero kompromisów”. Komunikat jest oczywisty: przestrzegajmy zakazu sprzedaży e-papierosów nieletnim. Kampania zwraca uwagę na konieczność chronienia młodzieży przed dostępem do nikotyny, bo mimo obowiązującego w Polsce prawa, problem wciąż istnieje.

W sieci eSmoking World nie sprzedaje się żadnych znajdujących się w ofercie produktów osobom nieletnim i dotyczy to zarówno e-papierosów, płynów do nich, jak i akcesoriów. BAT apeluje do wszystkich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy oferują wyroby nowatorskie i e-papierosy, żeby dołączyli do kampanii, aby skutecznie przeciwstawić się niezgodnym z prawem praktykom.

Lokalne inwestycje

Osiągnięcie neutralności środowiskowej w 2030 r. to jeden z najważniejszych celów, który został wpisany w strategię „lepszego jutra”. Położona w Augustowie i należąca do BAT fabryka papierosów jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. Odbywa się tam kompleksowy proces produkcyjny: od dostawy liści tytoniu po wytworzenie gotowego produktu. Fabryka podejmuje działania z zakresu ESG, korzystając m.in. z hybrydowego podejścia Lean Green czy metodologii Lean Management, służących do identyfikacji czynników wpływających negatywnie na środowisko. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie działań mających na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie szkodliwego wpływu działalności produkcyjnej na otoczenie.

BAT zobowiązała się do 30-procentowego zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery do 2025 r., po to, by w 2030 r. ogłosić całkowitą neutralność klimatyczną. Kolejnym deklarowanym celem środowiskowym jest obniżenie poziomu zużycia wody w fabryce o 30 procent. Już od dwóch lat na terenie fabryki działa centralna stacja uzdatniania, dzięki czemu płynąca w jej rurach woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na rezygnację z zakupu wody w plastikowych butelkach i zredukowanie odpadów aż o 1,5 tony.

Talenty i angażująca kultura – klucz do sukcesu firmy

W ostatnim czasie na znaczeniu zyskał temat diversity & inclusion (różnorodności i inkluzywności), czyli strategia zarządzania zespołem zakładająca, że różnorodność w miejscu pracy jest jednym z kluczowym zasobów organizacji, przyczyniającym się do jej rozwoju oraz realizacji celów biznesowych.

– Kiedy przeprowadzamy rekrutacje, zawsze zwracamy uwagę na wyważoną reprezentację płci. Systematycznie organizujemy szkolenia na temat standardów równościowych w środowisku pracy oraz unikania nieuświadomionych uprzedzeń. Rozpoczęliśmy także specjalny program przywództwa dla kobiet. Kluczem do sukcesu naszej korporacji są talenty i angażująca kultura, a różnorodność jest jej istotnym elementem, mówi Asli Ertonguc.

Wśród globalnych inicjatyw warto wspomnieć choćby o tej pod nazwą Women in STEM (Science, Technology, Engineering and Maths). Ideą tego programu jest przyciągnięcie i zatrzymanie w firmie większej liczby kobiet w działach badań i rozwoju, operacji oraz technologii informatycznych i cyfrowych.

(1) W oparciu o liczne dowody i przy założeniu całkowitego odejścia od palenia papierosów. Produkty te nie są wolne od ryzyka i są uzależniające.

Materiał partnera: BAT