Artykuł powstał we współpracy z Benefit Systems

W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy co trzecia firma w Polsce będzie wdrażać w swojej organizacji nowe świadczenie pozapłacowe – tak wynika z raportu „COVID-19’s impact on employee benefits in Poland”. Jednocześnie liczne badania pokazują, że systemy motywacyjne, które oferują unikalne doświadczenia, są skuteczniejsze. W tym kontekście ciekawym i skutecznym rozwiązaniem w obszarze benefitów staje się grywalizacja – zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, że co trzeci człowiek żyjący na naszej planecie gra w gry komputerowe. To właśnie podczas grywalizacji widać najwyraźniej, jak ważne są dla człowieka pewne mechanizmy związane m.in. ze współzawodnictwem i osiąganiem celów. Wiedzę tę wykorzystał Benefit Systems w Letniej Grze MultiSport, zachęcającej użytkowników kart MultiSport do pozostania aktywnym w okresie wakacji, a także do odkrywania nowych dyscyplin sportowych. Elementy grywalizacji stanowiły ważną część letniej inicjatywy tej firmy.

– Grywalizacja to niezwykle skuteczne i angażujące rozwiązanie – tylko w 2021 r. nasza Letnia Gra miała o 23 proc. więcej zaangażowanych użytkowników, niż zakładaliśmy w naszych celach. Co ciekawe, po dwóch miesiącach promocji różnych dyscyplin sportowych użytkownicy Letniej Gry wykonali łącznie 182 tys. treningów, co daje ponad 9 mln minut ćwiczeń z kartą MultiSport – wyjaśnia Emilia Rogalewicz, członek Zarządu Benefit Systems, odpowiedzialna za sprzedaż Programu MultiSport, MultiLife czy Kafeterii MyBenefit z modułem MyBenefit Active. Kolejne edycje Letniej Gry MultiSport udowodniły, jak ogromny potencjał w motywowaniu ma grywalizacja. To z kolei nie uszło uwadze Benefit Systems, który postanowił zainwestować w know-how w tym zakresie. – Grywalizacja doskonale sprawdza się np. w szkoleniach, w osiąganiu celów sprzedażowych, podczas onboardingu czy w programach wellbeingowych, ponieważ ma realny wpływ na budowanie zaangażowania pracowników, a nawet na kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych. Dlatego zainwestowaliśmy w spółkę YesIndeed, tworzącą kompleksowe systemy grywalizacyjne i motywacyjne, z którą współtworzyliśmy Letnią Grę MultiSport – dodaje Emilia Rogalewicz.

Kafeteria MyBenefit z modułem MyBenefit Active spełnia jeszcze jedną ważną funkcję, coraz bardziej pożądaną przez pracodawców w Polsce – agreguje wszystkie benefity oferowane przez danego pracodawcę wraz z sumaryczną wartością świadczeń, jakie otrzymuje konkretny pracownik. Pozwala to na zbudowanie i utrzymanie wiedzy w zespołach na temat całej gamy oferowanych pracownikom świadczeń pozapłacowych. Z drugiej strony MyBenefit Activie to rozwiązanie bardzo elastyczne w zakresie benefitów. Pracownicy mają bowiem dostęp do całego zaplecza platformy kafeteryjnej, za pomocą której mogą wybierać konkretne świadczenia i nagrody zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Elastyczność programów kafeteryjnych przekłada się dziś na ich rosnącą popularność – aż 29 proc. firm wskazuje je jako benefit najważniejszy dla pracowników w najbliższym czasie.

– Platformy kafeteryjne agregują liczne świadczenia, w tym produkty i usługi, takie jak zakupy online, konsultacje medyczne, kursy rozwojowe czy usługi związane z rozrywką, aktywnością fizyczną lub wypoczynkiem. W ramach jednej platformy mamy do dyspozycji benefity, które można realizować zarówno fizycznie, jak i przez internet. To sprawia, że tego rodzaju platformy z jednej strony są istotnym elementem pakietu świadczeń pozapłacowych w warunkach pracy hybrydowej lub zdalnej, a z drugiej benefitem, który ze względu na swoją elastyczność odpowiada na różne, zmieniające się w czasie, potrzeby zatrudnionych – wyjaśnia Emilia Rogalewicz.

Moduł dla aktywnych:

Jak mobilizować zespoły do realizacji celów? Według twórców modułu MyBenefit Active należy uwzględnić takie elementy jak:

- współzawodnictwo osobiste i grupowe (rozwiązania oparte na wyzwaniach i zdrowej rywalizacji zespołowej),
- osiągnięcia i samodoskonalenie, czyli pokonywanie kolejnych osiągalnych wyzwań (widoczne jako poziomy trudności, paski postępu, rankingi),
- poczucie wspólnoty i możliwość kontaktu z innymi osobami (możliwość tworzenia treści, wymiany informacji),
- możliwość budowania pozycji pracowników w firmowej społeczności dzięki zdobywaniu specjalnych odznak i pięciu się po kolejnych poziomach zaawansowania, które odzwierciedlają zaangażowanie pracownika,
- kudosy (określenie wywodzące się ze starożytnego greckiego słowa kydos, oznaczające chwalenie wyjątkowego osiągnięcia).

Moduł MyBenefit Active to wszystkie benefity zagregowane w jednym miejscu, rywalizacja z wyzwaniami i celami do osiągnięcia, narzędzia HR-owe, wellbeing połączony m.in. ze świadczeniami pozapłacowymi w ramach kafeterii, a także dostęp 24/7, w tym w ramach aplikacji mobilnej.

Więcej: https://www.mybenefit.pl/dla-firmy/mybenefit-active/

Artykuł powstał we współpracy z Benefit Systems