Nie dziwią zatem wyniki badania „Barometr Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service, w którym to aż 40 proc. przedsiębiorców potwierdziło, że epidemia Covid-19 przyspieszyła rewolucję technologiczną w ich organizacjach. Dynamiczny proces zmian miał też wpływ na zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach, czego efektem są m.in. procesy rekrutacyjne przeprowadzane z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, onboarding nowych pracowników prowadzony online czy internetowy obieg dokumentów. Digitalizacja nie ominęła także benefitów pozapłacowych, które musiały szybko dopasować się do nowej rzeczywistości i zmieniających się potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Na konieczność wsparcia osób zatrudnionych zwróciła niedawno uwagę Komisja Parlamentu Europejskiego, przyjmując strategiczne ramy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027. Zostały w nich zawarte działania prowadzące do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Jako jeden z trzech filarów ogłoszonych rekomendacji wymieniono przewidywanie zmian w nowym środowisku pracy oraz zarządzanie tymi zmianami. Celem Komisji PE jest zmobilizowanie firm do zapewnienia pracownikom bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy podczas transformacji cyfrowej, ekologicznej i demograficznej. Komisja ma przygotować nie tylko unijną inicjatywę dotyczącą wspierania zdrowia psychicznego w miejscu pracy, ale także ocenić poziom zdrowia psychicznego pracowników i przedstawić propozycje dotyczące niezbędnych działań w tym zakresie.

Potrzeby pracowników wyznaczają kierunek

Zmiany, które obserwowaliśmy od momentu ogłoszenia pandemii, mocno wpłynęły na kondycję fizyczną oraz psychiczną społeczeństwa, a problemy, jakich doświadczyli Polacy w tym czasie, stały się wyzwaniem nie tylko dla służby zdrowia, ale także dla pracodawców. W 2020 r. wystawiono m.in. rekordową liczbę 22,7 mln zwolnień lekarskich, które obejmowały 266,6 mln dni absencji chorobowej. Ponad 0,5 mln z nich wystawiona była z powodu zaburzeń adaptacyjnych oraz ciężkiej reakcji na stres. Kluczowym wyzwaniem dla firm w czasie pandemii stało się odpowiednie zarządzanie stresem pracowników oraz polepszenie ich kondycji psychicznej. Tego oczekują sami zatrudnieni – jak wynika z raportu Activy „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych 2020" prawie 73 proc. pracowników uważa, że pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z kondycją psychiczną. Okazuje się też, że 89 proc. ankietowanych swoje obecne samopoczucie w porównaniu ze stanem sprzed pandemii ocenia negatywnie. Z kolei w badaniu MultiSport Index 2020 aż 60 proc. aktywnych zawodowo Polaków wskazało, że oczekuje od pracodawców większego wsparcia w zakresie aktywnego i zdrowego stylu życia. Dlaczego? Zdaniem 84 proc. pracowników aktywność fizyczna poprawia zarówno samopoczucie, jak i efektywność w pracy, a dla 41 proc. jest sposobem na redukcję stresu wywołanego pandemią.

Aktywność fizyczna na zdrowie

W czasie pandemii dostęp do infrastruktury sportowej w całym kraju znacznie utrudniał przedłużający się lockdown. Sytuacja ta sprawiła, że już na samym początku pandemii wdrożyliśmy w ramach Programu MultiSport liczne usługi online, w tym platformę treningową Yes2Move.com, gdzie obecnie znajduje się blisko 1 tys. różnorodnych treningów. W rodzajach najczęściej wybieranych ćwiczeń widzimy lustrzane odbicie aktualnych potrzeb zdrowotnych Polaków – największą popularnością cieszą się treningi z kategorii Body & Mind, treningi siłowe oraz wytrzymałościowe, a także treningi na zdrowy kręgosłup. W okresie pandemii z takiej formuły ćwiczeń skorzystało aż 74 proc. użytkowników programu MultiSport. Dziś osoby posiadające kartę mogą swobodnie łączyć trening w ulubionym obiekcie sportowym z ćwiczeniami w warunkach domowych, co również jest świetnym rozwiązaniem w czasie podróży wakacyjnych. Rozszerzanie dostępu do sportu w zmiennych warunkach pandemii jest jednym z kluczowych działań wspierających utrzymanie aktywnego stylu życia, który ma znaczący wpływ na łagodzenie negatywnych skutków pandemii i budowanie kapitału zdrowia w przyszłości. Z szacunków Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że gdyby co drugi nieaktywny dotąd Polak zaczął ćwiczyć, roczna liczba zawałów spadłaby o blisko 11 tys. Liczba osób z nadwagą zmniejszyłaby się o 190 tys., a z otyłością – o 64 tys.

Zmalałaby też liczba hospitalizacji z tytułu chorób układu krążenia (o 14 proc.) czy cukrzycy (o 14 proc.). Koszty systemu opieki zdrowotnej byłyby mniejsze o 440 mln zł. Dodatkowo, jak wynika z badania MultiSport Index, aktywni fizycznie pracownicy rzadziej doświadczają negatywnych skutków pracy zdalnej. Wśród osób korzystających z ruchu przynajmniej raz w miesiącu 42 proc. przyznaje, że nie odczuwa żadnych negatywnych skutków home office. Tymczasem wśród pracowników, którzy nie ćwiczą, jedynie 29 proc. deklaruje taką odpowiedź. Jednym z powszechniejszych problemów zdrowotnych, do którego przyczyniły się zła ergonomia miejsca pracy podczas home office oraz rosnące w siłę zjawisko długotrwałego siedzenia, są bóle kręgosłupa. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich z powodu bólu kręgosłupa blisko 7,4 mln dni, czyli więcej niż w całym 2019 czy 2018 r.

Kompleksowe i dostępne 24h/7

Wsparcie zdrowia i aktywnego stylu życia stało się też ważnym punktem rozwoju oferty systemów kafeteryjnych, które z racji swojej wygodnej, internetowej formuły zyskały jeszcze większą popularność w okresie pandemii. Platforma MyBenefit, dzięki której pracownicy mogą korzystać m.in. z zakupów w sklepach internetowych i usług online, do swojego portfolio dodała dostęp do treningów w ramach platformy Yes2Move.com, konsultacje medyczne i psychologiczne online czy możliwość zakupu voucherów na badania profilaktyczne. Według raportu Activy platformy kafeteryjne są obecnie pożądanym benefitem w oczach co drugiego pracownika w Polsce. Potwierdza to liczba użytkowników kafeterii MyBenefit – w 2021 r. korzystało z niej już 0,5 mln osób.

Obserwujemy od kilkunastu miesięcy niesamowitą zmianę w każdej dziedzinie życia – pandemia przyspieszyła liczne procesy, pokazała także, jak wielki potencjał ma wzmacnianie tradycyjnych rozwiązań szeroką ofertą online. W krótkim czasie przekonaliśmy się bowiem, jak wielka jest potrzeba rozwiązań dostępnych tu i teraz, kompleksowo odpowiadających na nowe potrzeby.

To mobilizuje nas do działania – wierzymy, że warto tę zmianę wykorzystać. W naszym przypadku jest to tworzony w pandemii program MultiLife, który adresuje potrzeby związane ze zdrowym trybem życia w nowej rzeczywistości.

Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems, odpowiedzialna za strategię sprzedaży, rozwój produktów i usług, obsługę klienta oraz dział HR

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Materiał Partnera