Zmiana lasu w użytek rolny to wyjątek

To właściciel lasu musi wykazać spełnienie przesłanek warunkujących jego zmianę w użytek rolny. Organy administracji nie mogą go w tym zastępować.

Publikacja: 26.06.2024 04:30

Zmiana lasu w użytek rolny to wyjątek

Foto: AdobeStock

Dopuszczalność zmiany lasu na użytek rolny przewiduje art. 13 ust. 2 i nast. ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. DzU z 2024 r., poz. 530; dalej: u.o.l.). Jest to możliwe w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. W stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego, zaś w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – starosta na wniosek właściciela lasu.

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?