Podatki należy opłacać w określonym terminie

Powstanie zobowiązania podatkowego nie jest równoznaczne z jego wymagalnością, a o wymagalności zobowiązania podatkowego można mówić dopiero po upływie terminu jego płatności.

Publikacja: 31.10.2023 02:00

Podatki należy opłacać w określonym terminie

Foto: Adobe Stock

Jak zaznaczył Trybunał Konstytucyjny, jednym z zasadniczych warunków prawidłowego wykonania zobowiązania jest spełnienie (uiszczenie) go we właściwym czasie, ponieważ w razie jego niespełnienia przyjmuje się, że świadczenie nie zostało spełnione lub zostało spełnione nienależycie.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 2651 ze zm., dalej o.p.) przyznaje też organom podatkowym w sprawach indywidualnych i na wniosek podatnika prawo do odraczania terminu płatności podatku oraz rozkładania na raty, odraczania innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów związanych z przedawnieniem, nadpłatą, wygaśnięciem stwierdzenia nadpłaty, wystawianiem rachunków, pociągnięciem do odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (wyrok TK z 9 listopada 1999 r., sygn. K 28/98).

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?