Podatki należy opłacać w określonym terminie

Powstanie zobowiązania podatkowego nie jest równoznaczne z jego wymagalnością, a o wymagalności zobowiązania podatkowego można mówić dopiero po upływie terminu jego płatności.

Publikacja: 31.10.2023 02:00

Podatki należy opłacać w określonym terminie

Foto: Adobe Stock

Jak zaznaczył Trybunał Konstytucyjny, jednym z zasadniczych warunków prawidłowego wykonania zobowiązania jest spełnienie (uiszczenie) go we właściwym czasie, ponieważ w razie jego niespełnienia przyjmuje się, że świadczenie nie zostało spełnione lub zostało spełnione nienależycie.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 2651 ze zm., dalej o.p.) przyznaje też organom podatkowym w sprawach indywidualnych i na wniosek podatnika prawo do odraczania terminu płatności podatku oraz rozkładania na raty, odraczania innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów związanych z przedawnieniem, nadpłatą, wygaśnięciem stwierdzenia nadpłaty, wystawianiem rachunków, pociągnięciem do odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (wyrok TK z 9 listopada 1999 r., sygn. K 28/98).

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?