Dyrektor biura nie mógł nałożyć kary w imieniu związku międzygminnego

Decyzje administracyjne, które zostały wydane w imieniu organu kolegialnego przez wadliwie upoważnionego pracownika są nieważne.

Publikacja: 31.10.2023 02:00

Dyrektor biura nie mógł nałożyć kary w imieniu związku międzygminnego

Foto: Adobe Stock

Związek międzygminny na mocy decyzji nałożył na firmę karę pieniężną za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu z frakcji papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło, odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy będącej członkiem związku międzygminnego.

Wydając decyzję, związek powołał się na stosowne przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu związku.

Pozostało 84% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości