Instalacja paneli fotowoltaicznych musi spełniać określone wymogi

Montaż urządzeń fotowoltaicznych nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, orzecznictwo pokazuje jednak, że montaż takich urządzeń od strony prawnej niekiedy okazywał się problematyczny.

Publikacja: 18.10.2023 02:00

Instalacja paneli fotowoltaicznych musi spełniać określone wymogi

Foto: Adobe Stock

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego (robót budowlanych) powinno być zasadniczo poprzedzone uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Regułę tę określa art. 28 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2023 r., poz. 682 ze zm.; dalej: p.b.) stanowiąc, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31 p.b. Artykuły 29–31 p.b. wprowadzają wyjątki od ogólnej zasady, określając budowy i roboty budowlane, których wykonanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie w określonych sytuacjach wymaga zgłoszenia do właściwego organu (wyrok WSA w Poznaniu z 9 lutego 2023 r., sygn. IV SA/Po 699/22).

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości