Plan miejscowy: Trzeba brać pod uwagę, że ustawa się zmieniła

Plan miejscowy nie jest aktem właściwym do czynienia regulacji w przedmiocie zasad i warunków sytuowania reklam, w tym zakazów.

Publikacja: 28.06.2023 11:30

Plan miejscowy: Trzeba brać pod uwagę, że ustawa się zmieniła

Foto: Adobe Stock

Wojewoda w ramach skargi nadzorczej zakwestionował uchwałę rady miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów. Zdaniem wojewody uchwałę podjęto z istotnym naruszeniem art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.), gdyż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) uregulowano zasady i warunki sytuowania reklam, w sytuacji gdy ta materia powinna być uregulowana w odrębnej uchwale.

W odpowiedzi na skargę prezydent wniósł o jej oddalenie. Prezydent stwierdził, że w planie wprowadzono zakaz lokalizacji reklam dla budynków znajdujących się w ewidencji zabytków zlokalizowanych na określonych terenach poza granicą historycznego układu ruralistycznego. Wynikło to z konieczności zawarcia w mpzp warunków przekazanych wnioskiem w toku przeprowadzonej procedury planistycznej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?