Rzecznik zwraca uwagę, że podczas kontroli przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. różne uchybienia stwierdzono w 78 proc. wizytowanych lokali wyborczych. Generalnie chodziło nie o bariery architektoniczne, ale o organizację lokalu wyborczego, np. oznakowanie przeszkód czy sposób przygotowania miejsc do tajnego głosowania. Nawet najlepiej dostosowane lokale są zaś trudno dostępne z powodu przeszkód w otoczeniu budynku czy braku właściwego miejsca parkingowego. RPO zauważa, że zlikwidowanie tych uchybień i zapewnienie stanu zgodnego z kryteriami wskazanymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury może być przeprowadzone dość szybko i nie powinno nastręczać znaczących obciążeń organizacyjnych i technicznych. Ponadto jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. RPO zwraca też uwagę na kwestię, której nie reguluje niestety przepisy. Chodzi o dostępność bezpośredniego otoczenia lokalu wyborczego.

Obecny stan dostępności lokali wyborczych wciąż wymaga poprawy. RPO podkreśla, że konieczne jest dążenie do stanu, w którym wszystkie lokale obwodowych komisji wyborczych docelowo będą w pełni dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej

Orzeczenie o niepełnosprawności ważne dłużej