Informacje o finansach publicznej szkoły podstawowej podlegają udostępnieniu. Bez znaczenia jest, że szkołę prowadzi osoba fizyczną. Nie jest więc samorządową jednostką budżetową. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną dyrektora placówki.

Rozpatrywana przez NSA sprawa dotyczyła radnej, która chciała otrzymać zestawienia wszystkich środków przekazanych na rachunek bankowy publicznej szkoły podstawowej. Organem prowadzącym placówki nie był samorząd. Wnioskowała także o udostępnienie faktur za media i remonty sfinansowane ze środków publicznych. Chciała też otrzymać kopię umowy użyczenia budynku szkoły zawartej między gminą a dyrektorem szkoły.