Przyjmowanie uchwał regulujących wspólne przebywanie właścicieli psów i innych osób np. w parkach było jakiś czas temu gorącym tematem. Wiele z tych aktów prawa miejscowego znalazło swój finał w sądach administracyjnych. Wydawać by się mogło, że te czasy już za nami. Okazuje się, że jednak nie. Do rzecznika praw obywatelskich wpłynęło ostatnio pismo osób korzystających z plaż w Ustroniu Morskim. Wskazują one, że obowiązujący tam zakaz wprowadzania psów godzi w ich prawa obywatelskie, zwłaszcza w swobodę poruszania się i przebywania w miejscach publicznych. RPO zwrócił uwagę, że uchwałę w tej sprawie podjęto na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, podczas gdy powinno to nastąpić na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystko wskazuje na to, że właściciele psów muszą pogodzić się z ograniczeniami, ale władze lokalne powinny pamiętać, że wprowadzane przez nie zakazy powinny mieć przekonujące uzasadnienie i opierać się na właściwych przepisach prawa.

Czytaj więcej

Sąd: pies w mieście nie musi być na smyczy ani w kagańcu