Dodanie nowych inwestorów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W praktyce organów można się spotkać z pozytywnym rozstrzygnięciem co do możliwości przeniesienia decyzji na inny podmiot, przy jednoczesnej możliwości pozostawienia jej w dyspozycji dotychczasowego podmiotu.

Publikacja: 05.04.2023 10:57

Dodanie nowych inwestorów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Foto: Adobe Stock

Przenoszenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z jednego podmiotu na inny podmiot reguluje art. 72a ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2022 roku, poz. 1029).

Przepis ten stanowi, że:

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej