Ekspertyzy techniczne dachu szkoły budowanej na zlecenie samorządu, protokół zakończenia robót i protokoły okresowego przeglądu technicznego podlegają udostępnieniu na zasadach udostępniania informacji publicznej. Takie jest sedno wyroku WSA w Poznaniu. Skarżąca żądała ponadto informacji na temat tego, kto wykonywał roboty zastępcze związane z naprawą dachu, za jaką kwotę i w jakim terminie. Interesowało ją także, czy pierwotnemu wykonawcy naliczono kary umowne i w jakiej wysokości oraz czy poza usterkami dachu były jakieś inne.