Decyzje wydawane przez fiskusa zazwyczaj nie podobają się ich adresatom. To, jak je kwestionować i jakie standardy muszą być przy tym spełnione, określa prawo. Procedura wskazuje m.in., kiedy pracownik skarbówki jest wyłączony z działania. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nie zajmował się sprawą, w której brał już udział. Nie oznacza to jednak, że wyłączenia można się domagać w każdej sytuacji. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 7 grudnia 2022 r.