Lokalna sieć kanalizacyjna to duże ułatwienie dla mieszkańców. I choć jej zapewnienie zasadniczo mieści się w zadaniach własnych gminy, jakimi jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Jednak nie oznacza to, że każdy samorząd ma możliwości i środki do stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających podłączenie danej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. A na pewno nie ma takiego obowiązku. Przypomniał o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 20 grudnia 2022 r.