Rozstrzyganie w sprawach potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, którzy wymagają wsparcia, to poważne, ale i trudne zadanie samorządu. A ważną kwestię dotyczącą tych problemów rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 listopada 2022 r.

Sprawa dotyczyła kobiety, która wystąpiła do miasta o najem lokalu na czas nieoznaczony. Wskazała, że od urodzenia do 2014 r. mieszkała w Warszawie w mieszkaniu swoich rodziców. W wieku 30 lat popadła w ciężką depresję i była hospitalizowana. W sierpniu 2014 r. w wyniku upadku doznała poważnych urazów i spędziła rok w szpitalu. Teraz z uwagi na konieczność 24-godzinnej opieki, przebywa w prywatnej placówce opiekuńczej. Opłata miesięczna wynosi ponad 4 tys. zł. Umowę podpisała jej matka jako opiekun, a koszty są pokrywane z datków.