Rada gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2021 r., poz. 1372) podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości B.

W § 1 pkt 2 ww. uchwały zapisano, że drodze wojewódzkiej, stanowiącej własność położonej w obrębie ewidencyjnym miejscowości B. nadaje się ulicy nazwę „S.”. Rada uzasadniła podjęcie stosownej uchwały zapewnieniem prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowych nieruchomości oraz zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez precyzyjną lokalizację nieruchomości dla służb porządkowych.