Przepisy podatkowe ulegają ciągłym modyfikacjom, a te nierzadko budzą opór wśród podatników. To owocuje wieloma sporami i wnioskami o interpretacje indywidualne. Nie wszystkie jednak kończą się sukcesem podatników. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 20 grudnia 2022 r.

Wątpliwa zmiana