We wniosku wniesionym drogą elektroniczną urząd gminy został poproszony o udostępnienie informacji publicznej obejmującej m.in. wykazu dokumentów stanowiących o działaniach w zakresie zwalczania pandemii COVID-19. Po jakimiś czasie wnioskodawczyni została poinformowana przez organ, że sprawa nie mogła zostać załatwiona w terminie oraz że zostanie załatwiona w terminie kolejnych 14 dni.

Wniesiona została skarga na bezczynność wójta gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Skarżąca zarzuciła organowi pozostawieniu jej wniosku bez odpowiedzi. Skarżąca podkreśliła, że wielokrotnie występuje ona do organów jednostek samorządu terytorialnego o udzielenie informacji publicznej i ma pozytywne doświadczenia związane z ich pozyskiwaniem. Stąd też, wierząc w zamiar udzielania informacji publicznej przez urząd gminy, zwlekała ze złożeniem skargi, lecz wniosek pozostał bez odpowiedzi.