Związek musi być właściwie reprezentowany

Decyzja wydana w imieniu organu kolegialnego przez wadliwie upoważnionego pracownika jest nieważna.

Publikacja: 06.04.2022 02:00

Związek musi być właściwie reprezentowany

Foto: Adobe Stocka

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów nałożył na spółkę w drodze decyzji karę pieniężną za nieterminowe złożenie za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (UDO) rocznego sprawozdania za rok 2019 podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gmin, będących członkami związku.

Spółka twierdziła, że złożyła sprawozdanie w formie papierowej, przesyłając je na pół roku przed terminem złożenia za pomocą poczty. Samorządowe kolegium odwoławcze przypomniało, że firma odbierająca odpady komunalne powinna sporządzić roczne zgodnie z art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie powinno być przekazane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa przesunęła do 31 sierpnia termin na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej . Tymczasem spółka złożyła sprawozdanie z pośrednictwem bazy po tym terminie. Kolegium uznało, iż nie można uznać, że sprawozdanie dostarczone w formie papierowej i oddzielnie za każde półrocze zostało skutecznie złożone.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej