Obniżenie ceny w ramach rękojmi w kontekście reżimu zmian umowy o zamówienie publiczne to kwestia, która dotyczy interesującego i doniosłego dla praktyki problemu realizacji przez zamawiającego uprawnienia do obniżenia ceny z powodu wady fizycznej rzeczy. Uprawnienie to może być realizowane w licznych umowach o zamówienia publiczne, do których znajdą zastosowanie przepisy o rękojmi przy sprzedaży, a więc przede wszystkim w zamówieniach na dostawy i roboty budowlane.