Sprawa kontaktu z obywatelami droga elektroniczną nabrała szczególnego znaczenia w czasie pandemii. Dlatego przepływowi korespondencji tą drogą trzeba poświęcić dużo uwagi.

W dzisiejszym numerze „Administracji" opisujemy jedno z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł w sprawie wniosku o udzielenie informacji publicznej, który trafił do spamu. Sądu uznała, że korespondencję przechodzącą przez skrzynkę mailowę urzędu trzeba sprawdzać dokładnie nawet tą z wiadomościami zakwalifikowanymi przez program jako śmieciowe. Takie wiadomości też trzeba sprawdzać. W opisywanej sprawie chodziło o dostęp do informacji publicznej i tym razem nie wynikły z tego żadne problemy, ale w przypadku innych sprawy administracyjnych niesprawdzenie skrzynki ze spamem może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla obywatela, ale i dla organu administracji.

Trzeba więc skrzynkę urzędową traktować inaczej niż prywatną, w której często spam po prostu kasujemy, nawet go nie czytając.

Czytaj więcej

Sąd: urząd może zostać ukarany, gdy wniosek trafi do spamu